Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Кредити ECTS 10
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з методами і особливостями проектування і укладання карт, основами художнього оформлення карт, картографічним дизайном.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.