Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023(ФГМіК) 2022-2023(ГПтСТР)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів фахового розуміння про особливості використання природних ресурсів їх охорону у сучасний період, основні геоекологічні проблеми, пов’язані з цим, місце раціонального природокористування в системі сучасних наук.


Розширений план лекцій


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.