Викладач Олег Юрійович Селіверстов
Кредити ECTS 4
Програма 2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформатика і кадастр”

Опис
update pending…


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.