Викладач Катерина В’ячеславівна Родненко
Кредити ECTS 3
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»

Опис
Навчальна дисципліна концентруєтсья на вивченні основних інструментів глибокої аналітичної обробки даних у ArcGIS Desktop з точки зору роботи з специфічними растровими даними: цифровими моделями рельєфу, цифровими моделями місцевості, різноманітними даними дистанційного зондування для отримання та дешифрування нової географічної інформації.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.