Викладач Наталія Валеріївна Попович
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021 (Географія) 2020-2021 (ГРіТ)
2021-2022 (ФГМіК) 2021-2022 (ГРіТ)
2022-2023 (ГРіТ)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами нових та розширення існуючих теоретичних знань та практичних навичок застосування базових засобів геоінформаційних систем для побудови карт і вирішення прикладних задач у галузі сучасних географічних досліджень та суміжних галузей. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичне вивчення можливостей сучасних геоінформаційних засобів (настільних професійних ГІС та спеціалізованих їх додатків) для вирішення задач в основних напрямах географічних досліджень; здобуття відповідних практичних умінь із застосування відповідних базових ГІС-засобів.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Приклад контролю


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.