СЕРЖАНТОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
Аспірант, старший викладач

e-mail: y.serzhantova@physgeo.com

Народжена 25 жовтня 1997 року у м. Краматорськ Краматорського району Донецької області, Україна.

З 2004 по 2015 рік навчалась у Краматорської гімназії. Після закінчення гімназії, у серпні 2015 року, вступила до Харківського національного університету на факультет геології, географії, рекреації та туризму за напрямом підготовки «Географія». У 2019 році здобула кваліфікацію та ступінь вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки «Географія». У серпні 2019 року вступила до Харківського національного університету на факультет геології, географії, рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти магістр на освітньо-професійну програму «Географія» спеціальності 106 Географія. У грудні 2020 року закінчила навчання та отримала диплом географа з відзнакою. Була нагороджена спеціальною медаллю «Ingenio et moribus» – «Талант і доброчесність», як випускниця 2020 року, яка продемонструвала видатні здібності під час навчання та має вагомі результати у науковій роботі, виявила щиру відданість університетським цінностям.

З 2017 по 2020 рік очолювала Студентську раду факультету геології, географії, рекреації та туризму.

З 2018 по 2020 рік, працювала старшим лаборантом навчальної лабораторії топографії, картографії та геоінфомаційних технологій за спеціальністю.

З 2019 року і по теперішній час є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: (провела більше 20 акредитаційних експертиз ОПП та ОНП різних рівнів навчання, включаючи PhD рівень).

З жовтня 2021 року є здобувачем третього рівня навчання (PhD рівень) за спеціальністю 103 Науки про Землю (керівник – професор, доктор географічних наук Пересадько Віліна Анатоліївна, тема – Картографічний аналіз динаміки ландшафтних структур тричленного субрегіонального екотону (на прикладі території НПП “Гомільшанські ліси”))

З грудня 2021 року працює (за сумісництвом) викладачем ЗВО кафедри фізичної географії та картографії. Перелік дисциплін: Ґрунтознавство і біогеографія, ГІС в освіті, Ландшафтознавство (практичні заняття), Навчально природничо-наукова практика, Навчальна професійно-орінтована практика, Landscape Studies (для китайських студентів).

З вересня 2022 року працює (за сумісництвом) вчителем географії у Комунальному закладі Харківський науковий ліцей «Обдарованість» Харківської обласної ради.


Список публікацій

Serzhantova Y. Assessment of productivity of land of Slobozhansky national nature park for deer- living residence / Y. Serzhantova // Education an science of today: intersectoral issues and development of sciences:Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), Cambridge,March 19,2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – P. 173-175.

Serzhantova Y. Y. Estimating landscape and ecological conditions of a territory the nnp «Slobozhansky» for the residence of Artiodactyla / Y. Y. Serzhantova // Proceedings of the English-Language Scientific Conference : Ecology is a priority, (March 30, 2020). – Kharkiv : Ukraine, 2020. – С. 65-67.

Сержантова Ю. Ю. Оцінка продуктивності угідь національного природного парку «Слобожанський» для проживання Оленеподібних / Ю. Ю. Сержантова // Географічні дослідження : історія, сьогодення, перспективи : матеріали щорічної міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті Г. П. Дубинського, (11 квітня 2019 р.). – Вип. 12. – Харків : ХНУ : видавництво Лідер, 2019. – С. 52-55.

Сержантова Ю. Ю. Укладання спеціальних карт території Національного природного парку «Слобожанський» відповідно до класів бонітету для окремих видів фауни парку (кабан, сарна європейська, олень шляхетний, лось) / Ю. Ю. Сержантова // Збірник матеріалів конференції «ГІС-ФОРУМ-2018», (14-16 березня 2018 р.) – Вип. 2. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 67-70.

Сержантова Ю. Ю. Методика визначення можливої продуктивності угідь національного природного парку «Слобожанський» для проживання Оленоподібних / Ю. Ю. Сержантова // Географічні дослідження : історія, сьогодення, перспективи : матеріали щорічної міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті Г. П. Дубинського, (12 квітня 2018 р.). – Вип. 11. – Харків : ХНУ : видавництво Лідер, 2018. – С. 59-60.