АГАПОВА ОЛЕНА ЛЕОНТІЇВНА — аспірант, викладач

З 1997 р. навчалася в Краматорській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 4 Краматорської міської ради Донецької області, неодноразово займала перші місця на міських олімпіадах з географії, брала участь в організації шкільних заходів. У 2008 році закінчила школу з відзнакою.

Продовжила навчання у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на геолого-географічному факультеті, кафедрі фізичної географії та картографії за спеціальністю «Географія». У 2012 році отримала диплом бакалавра з відзнакою.

З 2010 по 2012 рік навчалася на Гвардійському факультеті військової підготовки на кафедрі офіцерів запасу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Політологія». Зараз перебуваю на військовому обліку у Краматорському РВК.

У 2013 році закінчила магістратуру в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна також за спеціальністю «Географія» та отримала диплом з відзнакою. Під час навчання в університеті брала активну участь у житті факультету, вела наукову роботу, виступала на наукових конференціях та семінарах. Маю 4 публікацій за темою наукового дослідження. Є співавтором методичного посібника з курсу «Фізична географія материків і океанів».

З листопада 2012 по червень 2013 року працювала на посаді старшого лаборанта у Відділі міжнародних програм та академічної мобільності, а з жовтня 2013 займаю посаду інженера 1-ї категорії Регіонального центру міжнародних проектів і програм Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Починаючи з другого курсу навчання, інтенсивно займається проблемами картографічного забезпечення вітроенергетики. Володіє сучасними ГІС-технологіями та необхідними навичками картографування. Брала участь у 4 міжнародних науково-методичних конференціях, є автором 4 публікацій за темою дослідження. Є співавтором методичного посібника з курсу «Фізична географія материків і океанів».


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-52-53

робоча електронна скринька – o.agapova@physgeo.com


Список основних публікацій

1. Агапова О. Л. Вітровий режим і особливості його картографування / Агапова О. Л. // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи. Тези доповідей щорічної міжнародної студентської наукової конференції, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (31 березня, 1-2 квітня 2010 року) [“Географічна картографія, геоінформатика і кадастр”] / Голова ред. колегії В. А. Пересадько. – Х. : ХНУ, 2010. – Вип. 3. – С. 64-65.

2. Агапова О. Л. Застосування методики приведення швидкості вітру до умов відкритої місцевості при оцінці вітроенергетичного потенціалу / Агапова О. Л. // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті проф.. Г.П. Дубинського, Харків, 5-6 квітня 2013 р. – Х., 2013. – Вип. 6. – С. 4-7.

3. Агапова О. Л. Порівняльний аналіз та класифікація вітроенергетичних карт / Агапова О. Л. // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи. Матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 року) [“Географічна картографія, геоінформатика і кадастр”] / Голова ред. колегії В. А. Пересадько. – Х. : ХНУ, 2011. – Вип. 4. – С. 106-107.

4. Агапова О. Л. Світові центри розробки карт вітроенергетичних ресурсів / Агапова О. Л. // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (5-6 квітня 2011 року) [“Географічна картографія, геоінформатика і кадастр”] / Голова ред. колегії проф., д. геогр. н. В. А. Пересадько. – Х. : ХНУ, 2012. – Вип. 5. – С. 88-89.

5. Оцінка потенціалу впровадження гібридних вітрогеліових електростанцій у Харківській області. Звіт про науково-дослідну роботу / Ігнатьєв С. Є., Филенко В. В., Агапова О. Л., Петрова Я. С. та ін. // НДР № 811Н 33-12. – Х. : ХНУ, 2012. – 66 с.