БУБИР НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук

Народилася 10 березня 1977 р. Закінчила з відзнакою геолого-географічний факультет Харківського університету у 1999 р. за спеціальністю “географія”. У 1999-2005 рр. навчалася в очній аспірантурі ХНУ.

Захистила кандидатську дисертацію за темою “Геоінформаційне картографування для потреб системи безперервної географічної освіти” в спецраді при Інституті географії НАН України (2011 р.).

З 2008 р. обіймала посаду інженера 1 категорії навчальної лабораторії охорони природи та геоінформаційних технологій, з 2011 р. – і посаду доцента кафедри фізичної географії та картографії.

Коло наукових інтересів охоплює:

– навчальне картографування різних ланок географічної освіти,

– геоінформаційне картографування.


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-49

робоча електронна скринька – bubyr-n@ukr.net


Список основних публікацій

1. Бубир Н.О. Електронні навчальні картографічні твори з інтерактивними функціями для потреб системи безперервної географічної освіти / Н. О. Бубир // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – №3.

2. Бубир Н. О. Навчальні географічні карти: застосування геоінформаційних технологій / Н. О. Бубир // Вісник геодезії та картографії. – 2008. – №4. – С. 40-44.

3. Бубир Н. О. Наскрізна система геоінформаційних навчальних карт / Н. О. Бубир // Географія в інформаційному суспільстві: зб. наук. пр. – К. : ВГЛ Обрії, 2008. – Т.IV. – С. 124-126.

4. Бубир Н. О. Використання геоінформаційних навчальних карт у безперервній географічній освіті / Н. О. Бубир // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. –К. : Інститут передових технологій, 2008. – Вип. 8. – С.41-45.

5. Бубир Н. О. Картографічне забезпечення вузівської ланки безперервної географічної освіти засобами геоінфомаційних технологій / Н. О. Бубир // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. – К. : Інститут передових технологій, 2009. – Вип. 10. – С. 29 – 34.

6. Бубир Н.О. Місце і роль електронних навчальних картографічних творів з інтерактивними функціями в картографічному забезпеченні географічної освіти / Н. О. Бубир // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. – Вип. 14. – С. 21-24.

7. Бубир Н. О. Картографічне забезпечення безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. –К. : Інститут передових технологій, 2007. – Вип. 7. – С.47-51.