ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Завідувач навчальної лабораторії ГІС і ДЗЗ

http://orcid.org/0000-0002-5960-631X
Scopus ID 57220778353
Web of Science ResearcherID
Профіль у ResearchGate
e-mail: admin@physgeo.com, v.popov@karazin.ua

Закінчив Харківський наіональний університет імені В.Н. Каразіна у 2012 році (з відзнакою), працювати на кафедрі почав з 2011 року, на посаді лаборанта навчальної лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій. У 2016 році очолив новостворену лабораторію геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі.

Викладацьку діляльність розпочав у 2012 році. До 2023 року викладав курси “Дистанційне зондування Землі” і “Геоморфологія і палеогеографія” для бакалаврів.

З 2012-го по 2018 рік брав беспосередню участь у організації міжнародної конференції ГІС-форум (http://gis-forum.org.ua/).

Разом з К. Б. Борисенко керував гірською польовою пракикою 2-го курсу та вів геолого-геоморфологічний розділ польової практики 1-го курсу студентів-географів.

До кола наукових інтересів на даний момент входять польові методи дослідження в геоморфології та використання ГІС для аналізу рельєфу, практичне використання даних SAR у фізико-географічних дослідженнях.

Професійні асоціації:
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Українське географічне товариство


Сертифікація:
Remote Sensing Image Acquisition, Analysis and Applications (UNSW Sydney, IEEE GRSS)


Список основних публікацій

Borysenko, K., Popov, V., & Oblogina, P. (2021). Elevation modelling of an area of the Siverskyi Donets riverbed (near Haidary village, Chuguyevskiy district, Kharkiv region). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Geology. Geography. Ecology", (55), 128-140. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-55-10

Черваньов І, Попов В. (2020). Досвід застосування ГІС-технологій для автоматичного аналізу морфології рельєфу за даними радарного знімання. Український географічний журнал, (3), 13-20. https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.013

Утевский А., Сенная Е., Берёзкина А., Попов В. (2016). Моделирование наземных и подводных биотопов о. Галиндез (Аргентинские острова, Западная Антарктика) с использованием геоинформационных систем. Український антарктичний журнал, (15), 96-105. https://doi.org/10.33275/1727-7485.15.2016.95

Сінна, О., Попов, В., & Утєвський, А. (2017). Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 153-160. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-20