ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Завідувач навчальної лабораторії ГІС і ДЗЗ, старший викладач

http://orcid.org/0000-0002-5960-631X
Scopus ID 57220778353
Web of Science ResearcherID
Профіль у ResearchGate
e-mail: admin@physgeo.com, v.popov@karazin.ua

Закінчив Харківський наіональний університет імені В.Н. Каразіна у 2012 році (з відзнакою), працювати на кафедрі почав з 2011 року, на посаді лаборанта навчальної лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій. У 2016 році очолив новостворену лабораторію геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі.

Викладацьку діляльність розпочав у 2012 році. На даний момент викладає курс “Дистанційне зондування Землі” і “Фаховий практикум” для бакалаврів та веде практичні заняття з курсу “Онлайн ГІС-сервіси” для магістрів.

З 2012 року бере беспосередню участь у організації міжнародної конференції ГІС-форум (http://gis-forum.org.ua/).

Разом з К. Б. Борисенко керує гірською польовою пракикою 2-го курсу та веде геолого-геоморфологічний розділ польової практики 1-го курсу студентів-географів.

До кола наукових інтересів на даний момент входять польові методи дослідження в геоморфології та використання ГІС для аналізу рельєфу.


Список основних публікацій

Черваньов І, Попов В. (2020). Досвід застосування ГІС-технологій для автоматичного аналізу морфології рельєфу за даними радарного знімання. Український географічний журнал, (3), 13-20. https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.013

Утевский А., Сенная Е., Берёзкина А., Попов В. (2016). Моделирование наземных и подводных биотопов о. Галиндез (Аргентинские острова, Западная Антарктика) с использованием геоинформационных систем. Український антарктичний журнал, (15), 96-105. https://doi.org/10.33275/1727-7485.15.2016.95

Сінна, О., Попов, В., & Утєвський, А. (2017). Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 153-160. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-20