ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ — завідувач лабораторії ГІС та ДЗЗ, старший викладач

Закінчив Харківський наіональний університет імені В.Н. Каразіна у 2012 році (з відзнакою), працювати на кафедрі почав з 2011 року, на посаді лаборанта навчальної лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій. У 2016 році очолив новостворену лабораторію геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі.

Викладацьку діляльність розпочав у 2012 році. На даний момент викладає курс «Фаховий практикум» для заочного відділення та веде практичні заняття з курсу «Онлайн ГІС-сервіси» для магістрів.

З 2012 року бере беспосередню участь у організації міжнародної конференції ГІС-форум (http://gis-forum.org.ua/).

Разом з К.Б. Борисенко керує гірською польовою пракикою 2-го курсу та веде геолого-геоморфологічний розділ польової практики 1-го курсу студентів-географів.

До кола наукових інтересів на даний момент входять польові методи дослідження в геоморфології та використання ГІС для аналізу рельєфу.


Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-5960-631X
Профіль у ResearchGate


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-52-53

робоча електронна скринька – admin@physgeo.com, v.popov@karazin.ua


Список основних публікацій

1. Попов В. С. Анімаційні карти при вивченні шкільної географії / В.С. Попов, О. О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2011. — Вип. 14. — С. 81-83

2. Сінна О.І. Організаційні та фінансові проблеми картографічного забезпечення функціонування природоохоронних територій в Україні / О.І. Сінна, О.Ю. Селіверстов, О.В. Бодня, В.С. Попов // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе. Материалы VII Международной научно-практической конференции (Симферополь, 24–26 октября 2013 г.). – Симферополь, 2013. – С. 174-179.

3. Сенная Е.И. Геоинформационное моделирование подводного рельефа в районе антарктической станции «Академик Вернадский» (UA) для анализа биоразнообразия / Е.И. Сенная, В.С. Попов, А.Ю. Утевский, А.А. Подлесный // VII Міжнародна наукова конференція «Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети»: тези. – Київ, 2015. – С. 160-161. = Sinna O.I. GIS modeling of submarine relief near the antarctic station «Academician Vernadsky» (UA) for biodiversity analysis / O.I. Sinna, V.S. Popov, A.Yu. Utevsky, О.О. Pidlisnyi // VII International Antarctic Conference “Antarctic research: new horizons and priorities”: abstracts. – Kyiv, 2015. – P. 161-162.

4. Сінна О.І. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції «Академік Вернадський» / О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 31-35.

5. Сенная Е.И. Атлас национального природного парка: идея, назначение, содержание (на примере НПП «Двуречанский») / Е.И. Сенная, О.В. Бодня, В.С. Попов // Современные технологии в деятельности особо охраняемых природных территорий: геоинформационные системы, дистанционное зондирование земли : сборник научных статей – Минск : А.Н. Вараксин, 2015. – С. 29-31.

6. Утевский А.Ю. Биогеографический полигон Рenguin Рoint в акватории антарктической станции «Академик Вернадский»: пространственный анализ и отображение данных о рельефе дна и подводном биоразнообразии / А.Ю. Утевский, Е.И. Сенная, В.С. Попов, М.Ю. Шрестха // Природная среда Антарктики: современное cостояние изученности: Материалы II Международной научно-практической конференции (пос. Нарочь, Республика Беларусь, 18–21 мая 2016 г.) – С. 335-340.

7. Утевский А.Ю. Моделирование наземных и подводных биотопов о. Галиндез (Аргентинские острова, Западная Антарктика) с использованием геоинформационных систем / А.Ю. Утевский, Е.И. Сенная, А.Е. Берёзкина, В.С. Попов // Український антарктичний журнал, 2016. – №15. – С. 96-105.

8. Сінна О.І. Розробка ГІС-проекту для систематизації даних досліджень біоти та рельєфу дна поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський», о. Галіндез, Аргентинські острови, Західна Антарктика / О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов, Є.А. Островерх, Д.В. Шмирьов // VIIІ Міжнародна Антарктична Конференція, присвячена 25-річчу приєднання України до Договору про Антарктику: тези. – Київ, 2017. – С. 94. = Sinna O.I. Development of a GIS-project for organizing research data for biota and bottom topography near the antarctic station «Akademik Vernadsky», Galindez i., Argentine is., West Antarctica / O.I. Sinna, A.Yu. Utevsky, V.S. Popov, Y.A. Ostroverkh, D.V. Shmyrov // VIII International Antarctic Conference dedicated to the 25th anniversary of Ukraine’s accession to the Antarctic Treaty: abstracts. – Kyiv, 2017. – P. 95.

9. Поліщук Л. Б. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л. Б. Поліщук, В. С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2013. — Вип. 18. — С. 135-138

10. Поліщук Л. Б. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти / Л. Б. Поліщук, В. С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2014. — Вип. 20. — С. 103-107

11. Поліщук Л. Б. Інтерактивна карта: охорона природи Харківської області / Л.Б.Поліщук, В. С. Попов, Ю. К. Бурдун, О. О. Карасьов, А. І. Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2015. — Вип. 21. — С. 18-21

12. Поліщук Л. Б. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань / Л. Б. Поліщук, А. А. Мороз, В. С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2015. — Вип. 22. — С. 105-107

13. Сінна О. І. Щорічний ГІС-форум у Харкові: завдання, тематика та показники розвитку у 2012 — 2017 рр. / О.І. Сінна, В.А. Пересадько, О. В. Бодня, О. О. Волковая, В.С.Попов, О.С.Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2017. — Вип. 25. — С. 3-7.