5 КУРС


106. Географія. Спеціальність «Географія»


Основи ГІС-аналізу Анотація Програма

Кадастр і моніторинг земель |Програма|

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів |Програма|

Екологія людини |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Географічне прогнозування |Анотація| |Програма|

Науково-дослідницький практикум з географії |Анотація| |Програма|

Педагогічні технохнології вищої школи |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Фундаментальні проблеми землезнавства |Анотація| |Програма|

Прикладна кліматологія |Анотація| |Програма|

Теоретична картографія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Геоекологічна експертиза території |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Онлайн ГІС-сервіси Програма


014.07 Середня освіта (географія)


Педагогічні технології профільної середньої освіти Програма

Педагогічний менеджмент Програма


106. Географія. Спеціальність «Географія рекреації і туризму»


Музеєзнавство Програма

Картографічний метод в географії рекреації та туризму |Анотація| |Програма|

Організація туристичної діяльності |Анотація| |Програма|

Рекреаційне природокористування |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Спортивно-оздоровчий туризм |Анотація| |Програма|


6 КУРС


Напрям 103.Науки про Землю. Спеціальність «Географія»


Тематичне картографування |Анотація| |Програма|

Прикладна ландшафтна екологія |Анотація| |Програма|

Управління науковими проектами |Анотація| |Програма|

Оптимізація природного середовища |Анотація| |Програма|


Напрям 103.Науки про Землю. Спеціальність «Географія рекреації і туризму»


ГІС-аналіз в туризмі і рекреації |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Природна та історико-культурна спадщина |Анотація| |Програма|

Музеєзнавство |Анотація| |Програма|