Бакалаври


Освітня програма «Географія» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»


Магістри


Освітня програма «Географія» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»