Навчальна лабораторія фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. Дубинського

Навчальна лабораторія веде свою історію від навчальної лабораторії фізичної географії, що була організована у 1977 р. за ініціативою професора Георгія Петровича Дубинського. У 1991 році рішенням Вченої ради геолого-географічного факультету лабораторії присвоєно ім`я професора Г.П. Дубинського ( протокол №4 від 29 березня 1991 року). У складі лабораторії функціонує два сектори: сектор фізичної географії та геоекології і сектор ґрунтознавства (ауд. 4-71) та сектор методики викладання географічних дисциплін (ауд. 4-73).

У 2009 році після об’єднання навчальної лабораторії фізичної географії та геоекології імені професора Г.П. Дубинського, навчальної лабораторії ґрунтознавства та навчальної лабораторії методики викладання географічних дисциплін – лабораторія отримала назву навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. Дубинського (Наказ № 1701-1/149 від 31.08.2009 р.).

Технічне забезпечення

Програмне забезпечення

Короткий ролик про матеріально-технічне забезпечення:

Завантажити графік роботи ауд. 4-73 у форматі PDF

Завантажити графік роботи ауд. 4-71 у форматі PDF


Шуліка Борис Олександрович
Завідувач навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського, доцент, кандидат географічних наук

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-2427-4124
e-mail: Shulika91@gmail.com
Детальніше