Навчальна лабораторія топографії, картографії та геоінформаційних технологій

На початку 1979 року на кафедрі загальної фізичної географії та картографії відкривається навчальна лабораторія геодезії і картографії з бібліотекою, геокамерою для зберігання, ремонту і видачі картографо-геодезичних приладів і приладдя , а також майстерні по їх ремонту.

Сучасна лабораторія утворена 2009 року шляхом об’єднання навчальної лабораторії топографії та катографії та навчальної лабораторії геоінформаційних технологій (утворена 2001 р.) та існує до нині.

У складі лабораторії функціонує геодезична камера (ауд. 4-69) для зберігання та видачі картографо-геодезичних приладів і приладь та майстерня з їх ремонту (ауд.4-70). Багатий картографічний фонд лабораторії, який включає необхідні атласи, тематичні і топографічні карти, аеро- і космічні знімки, а також прилади для проведення топографічних зйомок, мають постійне широке використання в навчальному процесі.

Лабораторія надає матеріально-технічне забезпечення для проведення топографічної практики студентів. На базі лабораторії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів-картографів.

Технічне забезпечення

Програмне забезпечення

Короткий ролик про матеріально-технічне забезпечення:

Положення про лабораторію

Діяльність лабораторії

Завантажити графік роботи ауд. 4-69 у форматі PDF


Салімон Вікторія Миколаївна
завідувач лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій, старший викладач

http://orcid.org/0000-0002-5216-423X
Профіль у Google Академія
e-mail: solobonik@ukr.net
Детальніше