СВІР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Старший викладач кафедри фізичної географії та картографії

https://orcid.org/0000-0001-7639-3769
e-mail: n.svir@karazin.ua

Народилась в м. Харків, з 1985 по 1995 рік навчалась у Покотилівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Харківського району, Харківської області. В 1995 році вступила до Харківського державного університету, в 2000 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет за спеціальністю “Географія”.

З 2000 року по лютий 2005 рік працювала вчителем географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 м.Харкова.

З 26 лютого 2005 року прийнята на посаду завідувача лабораторією методики викладання географічних дисциплін геолого-географічного факультету. З вересня 2008 р. працює старшем викладачем кафедри фізичної географії та картографії.

Викладає дисципліни: «Шкільна географія», «Краєзнавство і регіональний туризм», «Дистанційні технології в навчанні», веде практичні заняття: «Фізична географія материків і океанів», «Методика навчання географії».

Відповідає за організацію і проведення виробничої практики студентів 3 курсу, яка проводиться для відпрацювання набутих і здобуття нових вмінь і навичок за спеціальністю шляхом ознайомлення з виробничими, науковими та освітніми установами, організаціями, підприємствами географічної та картографічної галузей, безпосередньої роботи в них, а також збір матеріалу за темою науково-дослідної роботи. Постійний груповий керівник студентів 4 курсу на педагогічних практиках.

Постійно бере участь у роботі багатьох наукових конференцій і семінарів з проблем географічної освіти і картографії.

Опублікувала 48 навчально-методичних праць для базової школи, наукових статей і тез.

На кафедрі виконує обов’язки керівника студентського наукового об’єднання “ Методика викладання географії і менеджмент освіти ”.

Основними напрямками наукових досліджень зі студентами є: методика навчання географії в школі, педагогіка і психологія навчання географії, позакласна робота з географії, шкільне краєзнавство і туризм.

Працює над кандидатською дисертацією «Формування оцінювальної компетентності майбутніх випускників ЗВО у процесі професійної підготовки»

З 2006 року член журі Харківської обласної учнівської олімпіади з географії, з 2018 року член журі обласних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Коло наукових інтересів охоплює:

– розробка і використання тестових завдань на уроках географії;

– формування оцінювальної компетентності майбутніх учителів-географів;

–авторські навчальні програми і посібники з географії для базової школи.


Переглянути список основних публікацій