ДМІТРІЄВ СВЯТОСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ
Аспірант кафедри фізичної географії та картографії

https://orcid.org/0000-0001-9256-6455
Профіль у ResearchGate
Профіль у Google Академія
e-mail: s.dmitriev@physgeo.com

Народився 6 травня 1999 р. у м. Харкові. З 2005 року навчався у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області, яку закінчив у 2016 році із золотою медаллю. Протягом 2013-2016 рр. займав І місце на районних та обласних олімпіадах з географії та історії, призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з географії, І та ІІ місця на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН, І місця на обласній олімпіаді з геології.

Впродовж 2016-2020 років навчався на факультеті геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2020 році отримав диплом бакалавра з Наук про Землю з відзнакою. У 2019 році зайняв ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії.

У грудні 2021 р. закінчив магістратуру на цьому ж факультеті за спеціальністю 106 Географія і отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання на магістратурі посів ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Гідрометеорологія).

Під час навчання в університеті приймав активну участь у громадському та науковому житті, був старостою своєї групи та заступником голови СНТ факультету.

У вересні 2022 р. вступив до аспірантури кафедри фізичної географії та картографії (спеціальність 103 Науки про землю).

Має 21 публікацію у вітчизняних та наукових виданнях. До кола наукових інтересів входять такі напрями: зміни клімату, гідрометеорологія, екологічний моніторинг, картографування змін клімату.


Список публікацій

1. S.I. Reshetchenko, S.S.Dmytriev, N.I.Cherkashyna, L. D. Goncharova Climate indicators of changes in hydrological characteristics (a case of the Psyol river basin) // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Вип. 53, 2020. – С. 175-188. – Web of Science. – https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-13

2. Reshetchenko S. I., Dmitriiev S. S., Cherkashyna N. I., Tkachenko T. H., Sych V. A. Climate monitoring as an indicator of the hydrological condition of the Siversky Donets’ river basin // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Вип. 56, 2022. – С. 172-184. – Web of Science. – https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-12

Інші публікації:

1. Дмітрієв С. С. Дослідження впливу клімату на водний режим річок на прикладі річки Сіверський Донець / С. С. Дмітрієв // Перші кроки до науки: тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства). – Харків: Стиль-Іздат, 2015. – С. 50.

2. Дмітрієв С. С. Дослідження впливу зміни температурно-вологісного режиму на термічний і льодовий режим ріки Сіверський Донець / С. С. Дмітрієв // Перші кроки до науки: тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства). – Харків: Стиль-Іздат, 2016. – С. 47.

3. Дмітрієв С. С. Аналіз факторів, що формують повені на річках Лівобережної України / С. С. Дмітрієв // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (м. Харків, 12 квітня 2018 р.). – Вип. 11. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна: Вид-во “Лідер”, 2018. – С. 24-25.

4. Dmitriev S., Tereschtschenko O. Einfluss der klimatischen Factoren auf thermische und eisregelenden Spenden des Flusses – Siverskiy Donets / S. Dmitriev, O. Tereschtschenko // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських праць у двох частинах. – Частина 1. – Харків, 2019. – С. 13-19.

5. Dmitriev S. S. Influence of climatic factors on thermal and ice regimes of the river Siverskyi Donets / S. S. Dmitriev // Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у 21-му столітті: матеріали VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Харків, 2019. – С. 143-146.

6. Дмітрієв С.С. Проблема виховання всебічно розвиненої особистості у педагогічній спадщині А.М. Краснова / Т.В. Давиденко, С.С. Дмітрієв, Т.В. Лутаєва // Проблеми та шляхи реалізації компетентісного підходу в сучасній освіті : Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). – Харків. – С. 35-38.

7. Дмітрієв С. С. Визначення туристсько-рекреаційного потенціалу басейну річки Ворскла / С. С. Дмітрієв // Регіон-2019: суспільно – географічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – С. 119-122.

8. Dmitriev S.S. Determination of the tourist and recreational potential of the Vorskla river basin / S.S. Dmitriev, S.I. Reshetchenko, N.I Cherkashyna // Ecology is a priority: Proceedings of the English-Language Scientific Conference (March, 30, Kharkiv, Ukraine). – Харків, 2020. – С. 17-19.

9. Dmitriev S., Tereschtschenko O Einfluss der klimatischen Factoren Wasserregime des Flusses Psel / S. Dmitriev, O. Tereschtschenko // Сучасні тенденції у науці : збірник студентських праць у двох частинах. – Харків, 2020. – С. 22-26.

10. Дмітрієв С. С. Температурний та гідрологічний режим басейну річки Псел на тлі сучасних кліматичних змін / С.С. Дмітрієв // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : збірник наукових праць (за матеріалами щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського. Харків, 9 квіт. 2020 р.). – Вип. 13. – Харків : Вид-во «Лідер», 2020. – С. 13-17

11. Dmitriev S.S. Relationships between climate and hydrological indicators of the river Psel / S. S. Dmitriev // Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у 21-му столітті: матеріали VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції (Харків, 28 лютого 2020 року). – Харків, 2020. – С. 245-250.

12. Дмітрієв С.С. Дослідження взаємозв’язків між кліматичними та гідрологічними показниками річки Псел / С.С. Дмітрієв [Електронний ресурс]. – Одеса, 2020. – 60 с. – Режим доступу : http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/DSV1999.pdf.

13. Дмітрієв С. С. Температурний та гідрологічний режим басейну річки Псел на тлі сучасних кліматичних змін / С.С. Дмітрієв // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : збірник наукових праць (за матеріалами щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського. Харків, 9 квіт. 2020 р.). – Вип. 13. – Харків : Вид-во «Лідер», 2021. – С. 13-17

14. Dmitriev S.S. Determination of the tourist and recreational potential of the Vorskla river basin / S.S. Dmitriev, S.I. Reshetchenko, N.I Cherkashyna // Ecology is a priority: Proceedings of the English-Language Scientific Conference (March, 16, Kharkiv, Ukraine). – Харків, 2021. – С. 30-32.

15. Дмітрієв С.С. Динаміка гідрологічних характеристик в басейні річки Псел під впливом сучасних кліматичних змін / С.С. Дмітрієв [Електронний ресурс]. – Одеса, 2021. – 90 с. – Режим доступу : http://old.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/PSL2021.pdf

16. Dmitriev S., Tereschtschenko O Zusammenhang zwischen Klimawandel und hydrologischen Parametern des PselEinzugsgebiets und prognostizierte Bewertung des Temperaturregimes des Gebiets / S. Dmitriev, O. Tereschtschenko // Сучасні тенденції у науці : збірник студентських праць у двох частинах. – Харків, 2021. – С. 14-18.

17. Dmitriev S., Reshetchenko S. Dynamics of climate and hydrological regimes in the Psel river basin / S. Dmitriev, S. Reshetchenko // Congress Proceedings – IV International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2021 (Student sections). – Praha: OktanPrint, 2021. – C. 301-303.

18. Дмітрієв С, Максименко Н. Застосування ГІС-технологій у дослідженні ерозійної небезпеки НПП «Слобожанський» / С. Дмітрієв, Н. Максименко // Матеріали Щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів (студентська секція)». – Харків: ХНУБА, 2021.

19. Dmitriiev, S., Reshetchenko S. The Impact of Climatic Changes on the Water Regime of the Siverskiy Donets’ Basin / S. Dmitriiev, S. Reshetchenko // International Research-to-Practice Conference on ‘Climate Services : Science and Education’: Conference Proceedings. Odesa : Odessa State Environmental University, 2021. – P. 101-102.