ЗАЛЮБОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук

https://orcid.org/0000-0003-4195-9114
Профіль у Google Академія
e-mail: bodnia@ukr.net

Залюбовська Оксана Вікторівна працює у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з 2011 р. За час роботи працювала інженером, старшим викладачем, науковим співробітником, доцентом. У 2014 році Оксана Вікторівна під керівництвом професора Черваньова І.Г. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне природокористування.

Здійснює наукові дослідження у сфері проектування та функціонування заповідних територій, збереження ландшафтного різноманіття, застосування геоінформаційних та картографічних методів у дослідженнях ландшафтів та моніторингу екологічного стану територій.

Залюбовська О.В. брала участь у виконанні 6 науково-дослідних робіт, зокрема 1 – за державним замовленням, в 3 із них – відповідальний виконавець. Претендентка брала участь у розробці Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, зокрема щодо оцінки лісових ресурсів області. З 2011 року Оксана Вікторівна разом із фахівцями біологічного факультету працювала над Проектом створення (а в подальшому і над Проектом розширення) національного природного парку «Дворічанский». Є одним із співавторів Проекту організації території національного природного парку (НПП) «Дворічанський» (2013 р.), Літописів природи НПП «Дворічанський» (2013, 2016 р.р.), Літописів природи НПП «Слобожанський» (2015, 2016, 2018, 2019 р.р.).

Оксана Вікторівна є відповідальною по факультету за співпрацю з національним природним парком «Слобожанський» в рамках Угоди про наукове співробітництво між Університетом та національним парком.

Доцент Залюбовська О.В. разом із Сінною О.І. є ініціаторами залучення кафедри фізичної географії та картографії до міжнародного проекту “ESRI Conservation”, в рамках якого кафедра щорічно безкоштовно отримує ліцензійне програмне забезпечення (ArcGIS), доступ до бази космічних знімків PlanetSCOPE та персональні комп’ютери й планшети для польового збору даних.

У 2015-2020 рр. Оксана Вікторівна – член Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

За останні 5 років брала участь у понад 30 зарубіжних та вітчизняних наукових заходах (за 15 доповідями – опубліковані тези, матеріали, статті), опубліковано статті в міжнародних виданнях, виданнях з імпакт-фактором (Scopus,Web of Science, Index Copernicus) та фахових виданнях України. Є автором 3 навчально-методичних видань. Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць понад 70.

На ряду з науковими дослідженнями доцент веде активну науково-педагогічну та науково-організаційну роботу. Бере участь в організації 3 конференцій з міжнародною участю. Під її керівництвом студенти готують конкурсні наукові роботи, публікації у фахових виданнях, успішно захищають дипломні роботи. В різні роки наукові роботи, що виконані під її керівництвом займали І та ІІ місця відповідно на університетському етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії.

Доцент О.В. Залюбовська викладає ряд нормативних навчальних дисциплін: викладає основний фундаментальний географічний курс «Загальне землезнавство», «Основи геоекології», викладає низку дисциплін для студентів магістратури, є керівником ландшафтознавчого розділу польової навчальної професійно-орієнтованою практикою студентів-географів. Є одним із керівників студентського наукового гуртка «Фізична географія та геоекологія», учасники якого постійно беруть участь у волонтерських екологічних акціях, організовують тематичні семінари та природоохоронні тренінги.

Окрім наукової та навчальної роботи Оксана Вікторівна активно виконує організаційну роботу на факультеті.

За останні роки доцент Залюбовська взяла участь у низці міжнародних конференцій та міжнародних проектів, зокрема:

-Building effective energy communication capacity amongst the academic community in Ukraine, project “Academia”. British Council, Shell. London (United Kingdom), Kyiv (Ukraine).

– Swedish Institute Summer Course Local and Global impact – environmental and climatic effects on lakes as a tool in education at the Erken Laboratory, Uppsala University, Sweden.

– Polish-American Freedom Foundation program Study Tours to Poland. Nowy Sacz. Poland.


Список основних публікацій

Статті в наукометричнихз базах (Scopus, Web of Science)

1. Черваньов І.Г. Обґрунтування вибору індикативних об’єктів для ландшафтного моніторингу природоохоронної території та дослідження їх за даними дистанційного зондування й польового знімання / І. Г. Черваньов, О. В. Залюбовська, А. Ю. Овчаренко / Український географічний журнал. Київ, 2019. Вип. 1 (105). С. 15-23

2. Овчаренко Ю. А. Індикативний ландшафтний моніторинг національних природних парків (на прикладі території НПП «Слобожанський») / А. Ю. Овчаренко, О. В. Залюбовська / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія “Геологія. Географія. Екологія”. Харків. 2018. Вип. 49. С. 190-205

3. Бодня О. Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП «Слобожанський» за даними космічної зйомки PlanetScope. О. Бодня, А. Овчаренко, І. Черваньов / Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 2018. Вип. 47. С.176-181.

У фахових виданнях

1. Олійников І. Досвід упровадження веб-технологій у картографування заповідних територій / І. Олійников, О. Сінна, О. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. — Вип.26. ― С. 38-42.

2. Сінна О. Щорічний ГІС-форум у Харкові: завдання, тематика та показники розвитку у 2012-2017 рр. / О. Сінна, В. Пересадько, О. Бодня, О. Волковая, В. Попов, О. Третьяков. // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. — Вип.25. ― C. 3-7.

3. Cторчак М. Оцінка забезпеченості історико-культурною спадщиною Лубенського району Полтавської області / М. Сторчак, О. Бодня. // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. — Вип.25. ― C. 60-64.

4. Бодня О. Ландшафтне картографування НПП “Слобожанський” засобами мобільних, настільних та веб-додатків ArcGIS / О. Бодня, О. Сінна, І. Олійников, А. Овчаренко // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. — Вип.23. ― C. 15-21

5. O. S. Tretyakov. Features of interpretation of plant association of national natural park “Slobozhanskiy” using Landsat 8 satellite data / O. S. Tretyakov, O. V. Bodnia, M. O. Balynska [and other] // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79