РОДНЕНКО КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА – доцент, кандидат географічних наук

Народилася 8 серпня 1988 року у м. Харкові.

У 2005 р. закінчила з золотою медаллю ліцей мистецтв № 133 м. Харкова.

Від 2005 р. – студентка кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2009 році присвоєно кваліфікацію бакалавра, диплом з відзнакою. У 2010 р. відмінно захистила кваліфікаційну роботу магістра на тему «Картографування природної та історико-культурної спадщини (на прикладі Харківської області)», закінчила навчання в університеті, отримала диплом магістра з відзнакою і здобула кваліфікацію магістра географії, викладача.

Від 2006 р. – студентка факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2010 р. присвоєно кваліфікацію бакалавра з міжнародних економічних відносин.

З 2012 р. – викладач кафедри фізичної географії та картографії, з 2014 р. – старший викладач кафедри фізичної географії та картографії. Веде лабораторні заняття з курсів: «Топографія з основами геодезії», «Картографія», практичні заняття з курсу «Картографічний метод дослідження», «Теоретична картографія», «Картографічний метод дослідження в географії рекреації і туризму», лекційні та практичні заняття з курсу «Географічне краєзнавство і туризм», «Природна та історико-культурна спадщина», «Тематичне картографування», «Картографічний метод дослідження».

К. В. Родненко є керівником наукового об’єднання студентів кафедри «Рекреаційна географія, краєзнавство і туризм»; керівником топографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу. Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Куратор 1 курсу.

Бере активну участь в організації щорічної конференції кафедри для студентів і аспірантів «Географічні дослідження: історія, стан, перспективи», присвяченої пам’яті проф. Г.П. Дубинського.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Регіональне картографування природної та історико-культурної спадщини (на прикладі Харківської області)». Науковий керівник – проф., д. геогр. наук Пересадько Віліна Анатоліївна. Спеціальність 11.00.12 – географічна картографія. Захист відбувся 25 вересня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України. З 2016 р – доцент кафедри.

К. В. Родненко є автором понад 20 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також декількох методичних видань для навчальної підготовки студентів-географів.

До кола наукових інтересів можна віднести: картографування історико-культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду; туристсько-краєзнавче картографування; топографічні знімання місцевості, географічне краєзнавство.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0001-9002-6754


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-52-53

робоча електронна скринька – k.rodnenko@physgeo.com


Список основних публікацій

1. Пересадько В. А. Застосування картографічного методу в процесі дослідження природної та історико-культурної спадщини в Харківській області / В. А. Пересадько, К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 11. – С. 129-135.

2. Пересадько В. А. Програма регіонального картографування природної та історико-культурної спадщини / В. А. Пересадько, Ю. І. Прасул, К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 74-77.

3. Шпурік К. В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області / К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 173-176.

4. Shpurik К. V. Natural, historical and cultural heritage as a mapping object / К. V. Shpurik // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 157-161.

5. Шпурік К. В. Особливості формування історико-культурної спадщини Харківської області / К. В. Шпурік // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1) – С.189-193.

6. Шпурік К. В. Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і туризму / К. В. Шпурік // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Геологія – Географія – Екологія. – 2014. – Вип. 40. – № 1098. – С. 125-131.

7. Пересадько В. А. Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографії / В. А. Пересадько, О. О. Баришніков, К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 3-6.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

8. Шпурик Е. В. Опыт и тенденции картографирования природного и историко-культурного наследия / Е. В. Шпурик // Могилевский меридиан. Том 14. – Могилев, 2014. – Вып. 3-4 (26-27). – С. 71-74.

9. Пересадько В. А. Профессор Харьковского университета Андрей Николаевич Краснов в сонме выдающихся отечественных естествоиспытателей: к 100-летию со дня кончины / В. А. Пересадько, Е. В. Шпурик // XXXV Bulletin of Batumi botanical garden to the Memory of Professor Andrei Krasnov (1862-1914). – Batumi, 2014. – С. 91-95.