1 КУРС


Загальне землезнавство Анотація Програма Матеріали

Метеорологія та кліматологія Анотація Програма Матеріали

Загальна гідрологія з основами океанології Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали

Ґрунтознавство і біогеографія Анотація Програма Матеріали

Топографія з основами геодезії Анотація Програма Матеріали


2 КУРС


Геоморфологія з основами четвертинної геології Програма Матеріали

Ландшафтознавство Анотація Програма Матеріали

Основи екології Анотація Програма Матеріали

Картографія Анотація Програма Матеріали

Дистанційне зондування Землі Анотація Програма Матеріали

Фізична географія материків і океанів Анотація Програма

Геоінформаційні системи в географії Анотація Програма Матеріали

Основи наукових досліджень Анотація Програма Матеріали

Рекреаційна географія Анотація Програма Матеріали

Основи комп’ютерної графіки Анотація Програма

Шкільна географія та економіка (заочн.) Анотація Програма

Педагогічний менеджмент і моніторинг якості освіти (заочн.) Анотація Програма3 КУРС


Фізгеографія України Анотація (укр) (eng) (рус) Програма Матеріали

Основи викладання географії Анотація Програма Матеріали

Картографічний метод дослідження Анотація Програма Матеріали

Географічне краєзнавство і туризм Анотація Програма Матеріали

Фаховий практикум Анотація Програма Матеріали

Основи економічних знань Анотація Програма Матеріали

Вступ до фаху Анотація Програма

Географія туризму Анотація Програма Матеріали


4 КУРС


Палеогеографія України Програма Матеріали

Основи раціонального природокористування і охорони природи Програма Матеріали

Теорія і методологія географічної науки Анотація Програма Матеріали

Основи географічного моделювання Анотація Програма Матеріали

Шкільна географія Анотація Програма Матеріали

Основи кадастру Анотація Програма

Клімат України Програма

Педагогічний менеджмент Анотація Програма Матеріали

Гідрологія України Анотація (укр) (eng) Програма Матеріали

Геоморфологія і геологія України Анотація Програма Матеріали

Інвайронментальний менеджмент Анотація Програма