1 КУРС


Загальне землезнавство |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Метеорологія та кліматологія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Загальна гідрологія з основами океанологіії |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Ґрунтознавство і біогеографія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Топографія з основами геодезії |Анотація| |Програма| |Матеріали|


2 КУРС


Геоморфологія та палеогеграфія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Ландшафтознавство |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи екології |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Картографія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Дистанційне зондування Землі |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Фізична географія материків і океанів |Анотація| |Програма|

Геоінформаційні системи в географії |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи наукових досліджень |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Рекреаційна географія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи комп’ютерної графіки |Анотація| |Програма|

Шкільна географія та економіка (заочн.) |Анотація| |Програма|

Педагогічний менеджмент і моніторинг якості освіти (заочн.) |Анотація| |Програма|3 КУРС


Фізгеографія України |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи викладання географії |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Картографічний метод дослідження |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Географічне краєзнавство і туризм |Анотація| |Програма||Матеріали|

Фаховий практикум |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи економічних знань |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Вступ до фаху |Анотація| |Програма|

Географія туризму |Анотація| |Програма|


4 КУРС


Палеогеографія України |Анотація| |Матеріали|

Основи раціонального природокористування і охорони природи |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Теорія і методологія географічної науки |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи географічного моделювання |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Шкільна географія |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Основи кадастру |Анотація| |Програма|

Клімат України |Програма|

Педагогічний менеджмент |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Гідрологія України |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Геоморфологія і геологія України |Анотація| |Програма| |Матеріали|

Інвайронментальний менеджмент |Анотація| |Програма|