У період з 20.11.2023 року по 27.11.2023 року доцент кафедри фізичної географії та картографії доктор філософії з педагогіки Катерина БОРИСЕНКО була учасником Міжнародного підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні». Підвищення кваліфікації, організоване ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», проходило у м. Люблін, Республіка Польща у дистанційній формі.

Мета заходу: звернути увагу освітян на питання впровадження трансферу освітніх технологій в навчальний процес закладів вищої освіти України ґрунтуючись на досвіді країн Європейського Союзу.

Напрями підвищення кваліфікації: Сучасні освітні технології; Сутність, класифікації, ефективність; Освітні технології (навчання в цифровому суспільстві); Управління трансфером освітніх технологій в країнах ЄС; Використання трансферу технологій в освіті; Роль трансферу технологій в освіті; Потенціал трансферу технологій; Трансфер технологій у XXI столітті. Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній діяльності та стануть у нагоді при побудові власної траєкторії роботи зі здобувачами освіти використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.