16 і 17 грудня 2022 р. на кафедрі фізичної географії та картографії відбувся онлайн-захист кваліфікаційних робіт магістрів за освітніми програмами «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі», «Географія, Людина і природа та туристська робота». До заходу, окрім здобувачів освіти і членів екзаменаційної комісії, приєдналися наукові керівники і викладачі кафедри.

Усього розглянуто 6 кваліфікаційних робіт. Єлизавета БОРИСКІНА блискуче представила результати свого дослідження на тему «Просторово-часовий розподіл температури повітря на території України за період 1991–2020 рр.». Науковий керівник – доцент, к.г.н. Світлана РЕШЕТЧЕНКО.

Людмила НАЗАРКО зробила цікаву й інформативну доповідь за темою «Геоінформаційно-картографічне забезпечення навчальних практик студентів-географів». Науковий керівник – доцент, к.г.н. Наталія ПОПОВИЧ.

Владислав ЛИСЕНКО успішно захистив кваліфікаційну роботу на тему «Формування краєзнавчих знань у процесі шкільних військово-патріотичних екскурсій». Науковий керівник – доцент, к.пед.н. Катерина БОРИСЕНКО.

Світлана ВОЛОШИНА, використовуючи свій фаховий досвід, підготувала і представила свої розробки за темою «Індивідуальне навчання географії в закладах загальної середньої освіти на прикладі 8 класу». Науковий керівник – професор, д.пед.н. Сергій КУЛІШ.

Набутий педагогічний досвід дозволив Артему СОКОЛОВУ реалізувати й захистити результати дослідження «Використання технологій колективно-групового навчання при викладанні курсу географії у 8 класах закладів загальної середньої освіти». Науковий керівник – доцент, к.г.н. Наталя БУБИР.

Надзвичайно цікавою для всіх присутніх виявилася практико-орієнтована доповідь Антона АЧКАСОВА на тему «Геоінформаційне забезпечення геопорталів територіальних громад (на прикладі Нововодолазької територіальної громади Харківської області)». Науковий керівник – доцент, к.г.н. Наталія ПОПОВИЧ.

Наукові керівники та члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень і самостійність виконання, практичне значення й перспективи представлених досліджень. За результатами захисту всі магістри отримали відмінні оцінки, а роботи Єлизавети БОРИСКІНОЇ, Людмили НАЗАРКО та Антона АЧКАСОВА оцінені найвищим балом – 100 балів.

Вітаємо наших магістрів з успішним захистом результатів своїх досліджень! Пишаємося тим, що попри всі складнощі сьогодення, наукова діяльність на кафедрі продовжується, і рівень кваліфікаційних робіт залишається надзвичайно високим.