17 травня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії відбувся захист дисертації завідувача навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін, старшого викладача Борисенко Катерини Борисівни за темою «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів географії у процесі навчальних практик» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Вадим Едуардович Лунячек завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Топузов Олег Михайлович, Національна академія педагогічних наук України, віце-президент, м. Київ; кандидат педагогічних наук Япринець Тетяна Сергіївна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, начальник навчально-методичного відділу, м. Полтава.

Захист увінчав багаторічну кропітку наукову та експериментальну роботу, підсумком якої стали 18 наукових праць, в яких відображено основні теоретичні положення і результати дисертації. Члени спеціалізованої вченої ради та офіційні опоненти відзначили актуальність проведеного дослідження, яке є практичною складовою реалізації національної стратегії освіти в інтересах стійкого розвитку.

Колектив кафедри фізичної географії та картографії щиро вітає Катерину Борисівну з важливим етапом у науковій і професійній діяльності! Щиро бажаємо подальших досягнень і звершень на науковій ниві!