Періодичні спостереження та дослідження, що проводяться на навчально-науковій географічній базі «Гайдари» та на прилеглих до неї територіях були поповнені новими результатами, отриманими в рамках експедицій вихідного дня. Традиція польових наукових виїздів була започаткована ще у 80-х роках ХХ ст. Г.П. Дубинським, а у 2016-2017 р.р. відновлюється студентами та співробітниками кафедри із залученням новітніх підходів організації досліджень та найбільш сучасного обладнання.

Так, 16 вересня 2017 р. відбувся виїзд з метою аналізу сучасного стану ландшафтно-рекреаційного використання території національного природного парку «Гомільшанські ліси». Студенти 3 курсу під керівництвом ст. викладачів кафедри К.Б. Борисенко і В.С. Попова пройшли екологічними стежками НПП, зафіксували геокодовані дані щодо порушень природоохоронного режиму території, описали сезонні зміни у ландшафтах. При зборі даних використовувалися кафедральні GPS+ГЛОНАСС приймачі GARMIN eTrex 30 з картографічним забезпеченням коммпанії «НавЛюкс».

Трек експедиції:

Flickr-альбом:
Експедиція вихідного дня - 16 вересня 2017

7 жовтня 2017 р. співробітники К.Б. Борисенко, В.С. Попов, О.І. Сінна, а також студенти денного та заочного відділення кафедри здійснили польове тестування приладу ехолоту-картплотеру Lowrence, яким поповнилося матеріально-технічне оснащення кафедри влітку 2017 р. Зокрема, була здійснена ехолотна зйомка ділянки русла р. Сіверський Доцень в районі проведення практики. Подальша обробка даних засобами ГІС дасть можливість побудувати батиметричні карти та цифрові моделі рельєфу дна річки та порівняти їх із результатами багаторічних спостережень, що здійснюється традиційними методами протягом багатьох років проведення навчальних практик студентів та наукових досліджень у районі ННГБ «Гайдари» саме на цих ділянках річки.

Фрагмент отриманої ехограми:

Flickr-альбом:
Експедиція вихідного дня - 7 жовтня 2017