На кафедрі фізичної географії та картографії продовжується збір польових даних, отриманих в рамках експедицій вихідного дня на навчально-науковій географічній базі «Гайдари». Дослідження проводились співробітниками та студентами кафедри із залученням новітніх підходів організації досліджень і найбільш сучасного обладнання.

9 травня 2018 року співробітники К.Б. Борисенко, А.В. Пілюгін, В.С. Попов, а також студенти денного (група ГГ-31) та заочного (ГГ-21 магістратури) відділення кафедри здійснили сезонний збір батометричних даних за допомогою приладу ехолоту-картплотеру Lowrence Elite 7ti. Завдяки вдалому розміщенню ННГБ «Гайдари» є можливість проводити комплексні сезонні фізико-географічні дослідження.

Рухаючись науковим маршрутом мали можливість досліджувати зміни в розвитку ерозійних форм рельєфу.

Метою даного дослідження було спостереження за режимом гідрологічних об’єктів району навчальної практики. Зокрема, була здійснена ехолотна зйомка ділянки русла р. Сіверський Донець та водойми Коротунівка в районі проведення практики.

Подальша обробка даних засобами ГІС дає можливість побудувати батиметричні карти та цифрові моделі рельєфу дна гідрологічних об’єктів і порівняти їх із результатами багаторічних спостережень, що здійснюються традиційними методами під час проведення навчальних практик студентів, та наукових досліджень у районі ННГБ «Гайдари» саме на цих гідрологічних об’єктах.

Експедиція вихідного дня - 9 травня 2018