З 18 червня по 20 червня відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форм навчання у 2023-2024 навчальному році за освітньо-професійними програмами «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота», «Географія, рекреація і туризм».

Захист представлених робіт є важливим результатом усієї навчально-наукової роботи здобувачів освіти, їх особистої дослідницької діяльності, вагомий здобуток наукового пошуку, що тривав весь період навчання 2020-2024 рр.

В доповідях було висвітлено обґрунтування актуальності теми дослідження, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, які методи використані, основні теоретичні положення та їх підтвердження в процесі дослідження, а саме: досвід використання WEB-карт в різних країнах світу та в Україні, вразливість до повеней території Полтавської області, геоінформаційний аналіз природно-заповідного фонду Херсонської області та порушень сільськогосподарських земель, спричинених бойовими діями, картографічні особливості аграрного сектору, водні конфлікти в Україні 2014-2023 рр., розвиток спортивного орієнтування в Україні та світі, вітчизняний досвід формування природничої компетентності в початковій школі, тенденції розвитку внутрішнього туризму в Україні в сучасних реаліях, зарубіжний та вітчизняний досвід використання ГІС та даних ДЗЗ для екологічного моніторингу, водні туристичні маршрути по регіону, туристичні ресурси Одеської області, стан розвитку екстремального туризму та багато інших.

Бакалаври в своїх доповідях продемонстрували базові фахові знання для розв’язання спеціалізованих задач у географічній галузі, зосередили увагу на поясненні отриманих висновків та обґрунтуванні пропозицій.

Екзаменаційна комісія отримала вичерпні відповіді на запитання, що сприяло об’єктивності оцінювання результатів кваліфікаційної роботи здобувачів, здобуття компетентностей та програмних результатів навчання. Представлені рецензії на кваліфікаційні роботи, відгуки наукових керівників та фахівців демонструють високий рівень знань здобувачів освіти, актуальність їх досліджень та подальші перспективи розвитку.

Екзаменаційна комісія за результатами захисту кваліфікаційних робіт прийняла рішення щодо присвоєння здобувачам вищої освіти кваліфікації «бакалавр з географії».

Від імені науково-педагогічних працівників кафедри фізичної географії та картографії вітаємо наших випускників з успішним завершенням навчання, щиро бажаємо нових здобутків, подальших перемоги та творчості в професійній діяльності!