Код: 106

Галузь знань: Природничі науки

Опис:

Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку рекреації та туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою необхідністю, що й реалізується зараз державою в межах напряму 6.140103 «Туризм» у галузі 1401 «Сфера обслуговування». Але для туристсько-рекреаційної діяльності необхідні фахівці, що володіють знанням про природно та економіко-географічні особливості країн світу, зокрема, туристсько-рекреаційні ресурси України та світу, мають підготовку в галузі рекреаційної географії, країнознавства, краєзнавства, фізичної та соціально-економічної географії тощо.

Перспективи:

Магістри з даної спеціальності можуть бути працевлаштовані:

— у школах і позашкільних закладах, де проводиться робота з туристичної підготовки дітей.

— у державних і приватних туристичних організаціях і компаніях.

— в органах місцевого самоврядування, в компетенцію яких входять питання організації і управління туристичною діяльністю в регіонах.


Рівень: магістр

Форма навчання: денна

Кваліфікація: магістр географії рекреації і туризму

Строки навчання: 1,4 роки

Передумова: базова вища освіта

Вступні іспити:

Для вступників, які мають кваліфікацію «бакалавр географії»: географія рекреації і туризму, іноземна мова.

Для вступників, які не мають кваліфікації бакалавра географії: географія рекреації і туризму, географія, іноземна мова.

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму

Ліцензійний обсяг: 10 (денна)

Вартість навчання: 12 205 грн. (денна)


Контактна особа:

декан факультету, професор Пересадько Віліна Анатоліївна

Адрес: Головний корпус,аудиторія 3-65

Телефон: +380 (57) 707-55-74

geo@karazin.ua