Код: 106

Галузь знань: Природничі науки

Опис:

Географи — вчені-фахівці з географії. Вони вивчають географічну оболонку Землі — сферу взаємопроникнення і взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери і ноосфери, її структуру, динаміку.

Головною метою роботи географів є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природокористування, створення основ стратегій екологічно безпечного розвитку суспільства.

Географи можуть спеціалізуватися в краєзнавстві, фізичній географії, геоморфології, гляціології, економічній географії, геоінформатиці. Краєзнавець збирає матеріал про рідний край, вивчає його, веде просвітницьку роботу. Фізикогеограф всебічно оцінює природні комплекси і визначає їх придатність для тієї чи іншої мети, розробляє географічні прогнози щодо стану, в якому ландшафт може опинитися під впливом різних чинників через 10, 20, 50 років, вивчає рельєф земної поверхні і результати взаємодії земної кори із зовнішніми оболонками нашої планети. Це робиться при пошуку корисних копалин, будівництві шахт, газопроводів, доріг, у гідробудівництві, для потреб сільського господарства та охорони природи.

Спеціалізації:

Фізична географія і геоекологія, Географічна картографія, Краєзнавство і туризм, Кадастр і моніторинг земель, Фізична географія і гідрометеорологія, Менеджмент освіти.

Перспективи:

Випускники працюють викладачами в вищих, середніх та позашкільних навчальних закладах, керівниками середньої ланки освіти, спеціалістами у географічних, гідрометеорологічних, екологічних і природоохоронних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах, у державних і приватних установах і підприємствах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, у державних органах влади, у туристичних фірмах.


Рівень: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: магістр географії, викладач

Строки навчання: 1,4 роки

Передумова: базова вища освіта

Вступні іспити: географія, іноземна мова

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму

Ліцензійний обсяг: 15 (денна), 20 (заочна)

Держзамовлення: 20 (денна), 2 (заочна)

Вартість навчання: 12 205 грн. (денна), 11 400 грн. (заочна)


Контактна особа:

декан факультету, професор Пересадько Віліна Анатоліївна

Адрес: Головний корпус,аудиторія 3-65

Телефон: +380 (57) 707-55-74

geo@karazin.ua