Код: 11.00.11

Галузь знань: Природничі науки

Опис:

Дана спеціальність орієнтована на розроблення теоретичних основ комплексно-географічного обґрунтування раціонального природокористування екологічно, територіально, соціально, економічно виправданого використання земельних, мінеральних, водних, кліматичних, біологічних та інших ресурсів, за якого забезпечується природна рівновага, не виникають екологічні кризові ситуації внаслідок взаємодії суспільства і природного середовища.

Наукові дослідження з цієї спеціальності передбачають також визначення екологічно безпечних змін і засобів збереження навколишнього природного середовища, норм екологічно допустимих антропогенних навантажень на природні комплекси, всебічну оцінку природно-ресурсного потенціалу територій.

Потенційні наукові керівники:

Черваньов Ігор Григорович – доктор технічних наук, професор, заслужений професору Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна. Особистий науковий доробок І.Г. Черваньова стосується декількох напрямів – землезнавства та глобальної екології, геоморфології і палеогеографії, раціонального природокористування, а останнім часом – територіального менеджменту, альтернативної енергетики та геоекології.

Жемеров Олександр Олегович – кандидат географічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії, голова навчально-методичної комісії факультету. Займається розробкою наукових основ формування знань у системі безперервної географічної освіти.

Перспективи:

Випускники працюють в у науково-дослідних інститутах, при національних природних парках, приймають участь в геоекологічних дослідженнях, спеціалістами у екологічних і природоохоронних установах і підприємствах.


Рівень: кандидат наук

Форма навчання: денна, заочна

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Строки навчання: 3 роки

Передумови (рівень освіти): повна вища освіта

Профіль остіти: географія

Вступні іспити: конструктивна географія, філософія, іноземна мова

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму


Контактна особа:

декан факультету, професор Пересадько Віліна Анатоліївна

Адрес: Головний корпус,аудиторія 3-65

Телефон: +380 (57) 707-55-74

peresadko@mail.ru