Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

Для вступу до бакалавріату необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, географії, математики або іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська). Строк навчання 4 роки.

106 «Географія». Освітні програми:
— «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»;
— «Картографія, геоінформатика і кадастр»;
— «Географія рекреації та туризму».

014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітні програми:
— «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»;

Строк навчання магістрів 1,5 роки.

106 «Географія». Освітні програми:
— «Географія»;
— «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі»;
— «Географія рекреації та туризму».

014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітні програми:
— «Географія, Людина і природа та туристська робота».

Діє аспірантура зі спеціальностей «Географічна картографія» та «Конструктивна географія і раціональне природокористування».

Випускники кафедри працюють керівниками середньої ланки освіти, спеціалістами у географічних, гідрометеорологічних, екологічних і природоохоронних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах, у державних і приватних установах і підприємствах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, у державних органах влади.

Завідує кафедрою кандидат географічних наук, доцент Прасул Юлія Іванівна.


Контактна інформація:

Кафедра фізичної географії та картографії (ауд. 4-73), факультет геології, географії, рекреації і турізму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022

Телефони кафедри:
+38(057)707-51-86 — Борисенко Катерина Борисівна, секретарь приймальної комісії.

Електронна пошта — physgeo@karazin.ua