Бакалаври


Освітньо-професійна програма «Географія, природознавство та спортивног-туристська робота» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань «01 Освіта». Кваліфікація: бакалавр середньої освіти (Географія). Вчитель географії.


Магістри


Освітньо-професійна програма «Географія, Людина і природа та туристська робота» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань «01 Освіта». Кваліфікація: магістр середньої освіти (Географія). Вчитель географії. 2018
Освітньо-професійна програма «Географія, Людина і природа та туристська робота» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань «01 Освіта». Кваліфікація: магістр середньої освіти (Географія). Вчитель географії. 2019