2023


Освітньо-наукова програма “Науки про Землю” за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань “10 Природничі науки”. Кваліфікація: Доктор філософії з наук про Землю


2022


Освітньо-наукова програма “Науки про Землю” за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань “10 Природничі науки”. Кваліфікація: Доктор філософії з наук про Землю