Бакалаври

Тимчасовий стандарт вищої освіти України. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 Географія

Освітня програма «Географія» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Додаток 3 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 4 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 5 — ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 106. Географія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Додаток 6 — ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 7 — ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія рекреації та туризму»


Магістри

Освітня програма «Географія» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Географія рекреації та туризму» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Освітня програма «Економічна та соціальна географія» підготовки магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Додаток 3 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 4 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 5 — ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 106. Географія на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Додаток 6 — ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 7 — ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Географія рекреації та туризму»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Освітня програма «Економічна та соціальна географія»