Бакалаври

Додаток 3 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 4 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 5 — ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 106. Географія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Додаток 6 — ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 7 — ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти


Магістри

Додаток 3 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 4 — ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 5 — ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 106. Географія на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Додаток 6 — ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 7 — ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти