САЛІМОН ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА – завідувач лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій, старший викладач за сумісництвом

Народилася в місті Харкові 11 травня 1973 року.

В 1980 році пішла до середньої школи №121 м. Харкова. Закінчіла навчання в харківському ліцеї № 89 у 1990 році.

У 1990 році вступила до ХДУ ім. А. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна), на геолого-географічний факультет, кафедру фізичної географії та картографії, який закінчила у 1995 році.

У 1995 році була направлена на роботу у сш. № 77 м. Харкова, вчителем географії, далі працівала в сш.№ 125.

У 2006 році прийшла працювати до Харківського національного университету ім. В. Н. Каразіна, на геолого-географічний факультет, кафедру фізичної географії, завдувачем лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій, де і праціє зараз.

З 2009 року працює за сумісництвом старшим викладачем кафедри фізичної географії та картографії. Веде лабораторні заняття з курсу “Топографія з основами геодезії”.

Займається науковими пошуками з методики викладання географії, зокрема застосування сугестопедичного методу у навчанні. Має наукову статтю “Новітні методики викладання географії на основі ультрапедагогічної концепції навчання”.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-5216-423X


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-86

робоча електронна скринька – solobonik@ukr.net


Список основних публікацій

1. Салімон В. М. Новітні методи викладання географії на основі ультрапедагогічної концепції навчання // Проблеми безперервної геогра-фічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – К. : ЗАТ «Інст. перед. Технологій», 2009. – Вип. 9. – С. 211-217.

2. Салімон В. М. Вивчення карти за допомогою дидактичних ігор як синтезу сугестопедичних підходів у навчанні географії // Проблеми безперервної геогра-фічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 11. – С. 141-146.

3. Салімон В. М. Застосування фреймів при викладанні географії з використанням сугестопедичної технології навчання // Проблеми безперервної геогра-фічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 13. – С. 86-89.

4. Салімон В. М. Застосування фреймів при викладанні географії з використанням сугестопедичної технології навчання // Проблеми безперервної геогра-фічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 13. – С. 86-89.

5. Салімон В. М. Сугестопедичні підходи у викладанні географії // Географія. Х.: Основа.- 2010. – № 15-16 (163-164). – С. 56-60

6. Салімон В. М. применение суггестопедического метода обучения в преподавании географии // Могилевский меридиан. М.: Могилевское областное из-во им. С. Соболя.- 2011. – Том 10-11. Вып. 1-2 (16-17). – С. 115-116

7. Салімон В. М. Використання фреймів у сугестопедичній технології навчання // Географія. Краєзнавство. Туризм. К.: Шкільний світ.- 2012. – № 2-3 (727-728). – С. 10-12

8. Салімон В. М. Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання // Проблеми безперервної геогра-фічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 15. – С. 91-95.

9. Салімон В. М. Використання кольору в наочності як виду стимуляторів навчання на уроках географії із сугестопедичним навчанням // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 142-146.

10. Салімон В. М. Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 111-114.

11. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія». Навчально-методичний посібник,[ за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячек, К.В. Шпурік.], Шкільна географія. Салімон В.М., с . 153-161.