Офіційний сайт – http://www.zemproekt.kharkov.ua/


Положення
про філію кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на базі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

1. Загальні положення

1.1. Філія кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна організується на базі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (далі ДП «Харківський інститут землеустрою») з метою поліпшення якості навчального процесу, розширення можливостей використання потенціалу ДП «Харківський інститут землеустрою», використання його сучасної матеріально-технічної бази для більш ефективної і якісної підготовки фахівців, а також для більш активного залучення студентів кафедри до науково-дослідної роботи, їхньої адаптації до науково-виробничої діяльності.

1.2. Філія кафедри організується спільним наказом ректора університету та директора ДП «Харківський інститут землеустрою» на підставі рішення Вченої ради геолого-географічного факультету.

1.3. Філія кафедри розташовується на базі технічного відділу ДП «Харківський інститут землеустрою», використовуючи у своїй роботі матеріально-технічну та експериментальну бази цього відділу.

1.4. Керівництво філією кафедри доручається особі з числа провідних фахівців ДП «Харківський інститут землеустрою», яка працює в університеті на умовах штатного сумісництва.

1.5. Робота з керівництва філією  кафедри зараховується в індивідуальному плані викладача-сумісника як організаційно-методична робота.

2. Основні напрямки діяльності філії кафедри

2.1. Філія кафедри бере участь в організації і проведенні: навчальних занять з дисциплін пов’язаних із землеустроєм та кадастром; виробничої практики студентів; навчальних та науково-дослідних робіт.

2.2. Філія кафедри бере участь у розробці питань, що визначають зміст та методичне забезпечення навчального процесу, в здійсненні виховної роботи зі студентами, ефективному використанню експериментальної бази відділу при проведенні геодезичних науково-дослідних робіт, пов’язаних із тематикою відділу.

2.3. Філія кафедри надає допомогу у профорієнтаційній роботі випускників.

2.4. На базі філії кафедри можуть виконуватись спільні науково-дослідні роботи співробітниками Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та ДП «Харківський інститут землеустрою».

3. Кадрове забезпечення філії кафедри

3.1. До роботи на філії кафедри залучаються як штатні викладачі та співробітники кафедри фізичної географії та картографії, так і провідні спеціалісти ДП «Харківський інститут землеустрою», що працюють на кафедрі за сумісництвом.

4. Обов’язки філії кафедри

4.1. Філія кафедри створює умови для виконання студентами програм відповідних практик та науково-дослідних робіт.

4.2. Забезпечує студентам безпечні умови праці на робочих місцях. Проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

4.3. Надає з дозволу керівництва інституту студентам, науковцям та викладачам кафедри можливість користуватися бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання дипломних та науково-дослідних робіт.

5. Звітність філії кафедри

5.1. Філія кафедри один раз на рік надає в письмовій формі інформацію кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна щодо видів роботи, які виконувалися базі філії кафедри.