ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА — старший викладач

Народилася 29 грудня 1992 р. у місті Харкові. Від 1999 р. вчилася у Харківській ЗОШ I-III ступенів № 24, яку закінчила у 2009 р. з золотою медаллю.

У 2009 році вступила до ХНУ імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, магістратуру якого закінчила у 2014 році. Навчалася на кафедрі фізичної географії та картографії, отримала диплом з відзнакою за фахом «Магістр географії, викладач». За часів навчання отримувала іменну стипендію імені А. М. Краснова, здобула III місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії (2014 р.), була капітаном команди-переможця Молодіжного чемпіонату Харківської області з гри «Що? Де? Коли?».

У 2014 році вступила до денного відділення аспірантури кафедри фізичної географії та картографії за спеціальністю «Географічна картографія». Успішно пройшла попередній захист за темою дисертаційного дослідження «Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області)». Дисертаційне дослідження виконує під керівництвом професора, доктора географічних наук Пересадько Віліни Анатоліївни. Коло наукових інтересів: географічна картографія, ГІС, сталий розвиток.

Викладає практичні заняття з дисциплін «Топографія з основами геодезії», «Теорія геозображень», керує топографічною практикою студентів геологічного відділення.


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-49

робоча електронна скринька – n.popovych@physgeo.com


Список основних публікацій

У фахових виданнях

1. Попович Н. В. Обгрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій [Текст] / Н. В. Попович, В. А. Пересадько // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Геологія – Географія – Екологія. – 2017. – Вип. 47. — С. 139-144.

2. Попович Н. В. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) [Текст] / Н. В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків: ХНУ, 2017. – C. 45-49.

3. Popovych N. Sustainable Development Indicators and Possibilities of their Mapping [Текст] / N. Popovych // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків: ХНУ, 2016. – C. 135-139.

4. Peresadko V. A. History of Sustainable Development Strategies Creation and Their Classification [Текст] / V. A. Peresadko, N. V. Popovych, N. I. Cherkashyna // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Геологія – Географія – Екологія. – 2015. – Вип. 43. — С. 148-152.

5. Уткіна К. Б. Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 року [Текст] / К. Б. Уткіна, В. А. Пересадько, А. Н. Некос, Н. В. Попович // Український географічний журнал. – 2015. — № 4 (92). – С. 58-63.

6. Попович Н. В. Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення [Текст] / Н. В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: ХНУ, 2015. – C. 108-111.

У наукових періодичних виданнях інших держав

1. Пересадько В. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого развития стран Европы / В. Пересадько, Н. Попович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Vol. 4. — № 1. – 136-139 pp.