ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА — аспірант, викладач

Народилася 29 грудня 1992 р. у місті Харкові. Від 1999 р. вчилася у Харківській ЗОШ I-III ступенів № 24, яку закінчила у 2009 р. з золотою медаллю.

У 2009 році вступила до ХНУ імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, магістратуру якого закінчила у 2014 році. Навчалась на кафедрі фізичної географії та картографії. Отримала диплом з відзнакою за фахом «Магістр географії, викладач». За часів навчання отримувала іменну стипендію імені А. М. Краснова, здобула III місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії (2014 р.), була капітаном команди-переможця Молодіжного чемпіонату Харківської області з гри «Що? Де? Коли?».

У 2014 році вступила до денного відділення аспірантури кафедри фізичної географії та картографії за спеціальністю «Географічна картографія». Нині є аспірантом 2 року навчання, працює над темою дисертаційного дослідження «Картографічне забезпечення стратегій сталого розвитку (на прикладі Харківської області)». Дисертаційне дослідження виконує під керівництвом професора, доктора географічних наук Пересадько Віліни Анатоліївни. Коло наукових інтересів: географічна картографія, ГІС, сталий розвиток.

Викладає практичні заняття з дисципліни «Основи топографії», керує топографічною практикою студентів геологічного відділення.


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-49

робоча електронна скринька – n.popovych@physgeo.com


Список основних публікацій

У фахових виданнях

1. Попович Н. В. Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення / Н. В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: ХНУ, 2015. – C. 108-111.

2. Уткіна К. Б. Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 року / К. Б. Уткіна, В. А. Пересадько, А. Н. Некос, Н. В. Попович // Український географічний журнал. – 2015. — № 4 (92). – С. 58-63.

3. Peresadko V. A. History of Sustainable Development Strategies Creation and Their Classification / V. A. Peresadko, N. V. Popovych, N. I. Cherkashyna // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Геологія – Географія – Екологія. – 2015. – Вип. 43. — С. 148-152.

4. Popovych N. Sustainable Development Indicators and Possibilities of their Mapping / N. Popovych // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків: ХНУ, 2016. – C. 135-139.

У наукових періодичних виданнях інших держав

1. Пересадько В. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого развития стран Европы / В. Пересадько, Н. Попович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Vol. 4. — № 1. – 136-139 pp.