Код: 6.040104

Галузь знань: Природничі науки

Опис:

Географи — вчені-фахівці з географії. Вони вивчають географічну оболонку Землі — сферу взаємопроникнення і взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери і ноосфери, її структуру, динаміку.

Головною метою роботи географів є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природокористування, створення основ стратегій екологічно безпечного розвитку суспільства.

Географи можуть спеціалізуватися в краєзнавстві і туризмі, фізичній географії, рекреаційній географії, економічній географії, картографії, геоінформатиці. Краєзнавець збирає матеріал про рідний край, вивчає його, веде просвітницьку роботу. Фізикогеограф всебічно оцінює природні комплекси і визначає їх придатність для тієї чи іншої мети, розробляє географічні прогнози щодо стану, в якому ландшафт може опинитися під впливом різних чинників через 10, 20, 50 років. Фахівець з туризму та рекреаційної географії вивчає територіальні особливості розвитку туризму та відпочинку. Картографів та фахівців з геоінформатики цікавлять географічні карти та сучасні технології їх створення, вирішення задач з використанням ГІС.

Перспективи:

Випускники працюють викладачами середніх та позашкільних навчальних закладів, керівниками середньої ланки освіти, спеціалістами в географічних (різного профілю), гідрометеорологічних, екологічних і природоохоронних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах, державних і приватних установах і підприємствах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, у державних органах влади.


Рівень: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: бакалавр географії

Строки навчання: 4 роки

Передумова: повна загальна середня освіта

Сертифікати ЗНО: українська мова та література (обов’язковий), географія (профільний), математика або істроія України

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму

Ліцензійний обсяг: 90 (денна), 75 (заочна)

Держзамовлення: 45 (денна), 6 (заочна)

Вартість навчання: 10 200 грн. (денна), 4 580 грн. (заочна)


Контактна особа:

декан факультету, професор Пересадько Віліна Анатоліївна

Адрес: Головний корпус,аудиторія 3-65

Телефон: +380 (57) 707-55-74

geo@karazin.ua