Виробнича переддипломна практика студентів 5 курсу

Проходить в провідних профільних наукових та виробничих установах міста Харкова, Харківської області та інших регіонів України.

На практику студенти направляються відповідно до тематики своїх наукових робіт, або за майбутнім місцем працевлаштування (за фахом).

Протягом практики студенти беруть безпосередню участь в роботі установ, виконую наукові та виробничі завдання. Крім того, кожен студент має можливість підчас проходження практики збирати та опрацьовувати фактичну інформацію за тематикою своєї науково-дослідної роботи.


Завантажити зразок оформлення листа-запросу на отримання матеріалів з тематики науково-дослідної роботи студента (у форматі PDF)

Завантажити бланк угоди (у форматі PDF)

Завантажити щоденник (у форматі PDF)