Виробнича практика студентів-географів III курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в Інституті географії НАН України, Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті, ЗАТ «Інститут передових технологій», ДНВП «Картографія», Інституті педагогіки АПН України, Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

До програми практики входить ознайомлення зі структурою Інституту географії НАН України, Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, ЗАТ «Інститут передових технологій», Інституту педагогіки АПН України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, напрямками і результатами їх роботи, участь у лекціях провідних вчених столиці України з сучасних проблем географії.

Студенти беруть часть у виконанні дослідних робіт у відділах Інституту географії НАН України та Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, Інституту педагогіки АПН України, розробці карт і атласів у ЗАТ «Інститут передових технологій», ДНВП «Картографія» (перша половина кожного робочого дня), в процесі чого вони освоюють сучасні технології.

Протягом практики студенти знайомляться з діяльністю Укргідрометцентру, Науково-дослідного інституту геодезії та картографії, Українського аерогеодезичного підприємства, Укргеодезкартографії, ДНВП «Картографія», Асоціації вчителів географії України, Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Канівського державного заповідника, географічного факультету Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, загальноосвітніх шкіл м. Києва та ін.

Вивчення і аналіз літератури за темою дипломної роботи проходить у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, Київській міській педагогічній бібліотеці, бібліотеках Інституту географії НАНУ , ЗАТ «Інститут передових технологій» та Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка і ін. (друга половина кожного робочого дня).

Культурна програма практики включає відвідування музеїв, театрів, виставкового центру тощо.

Результати роботи за день фіксуються кожним студентом в особистому щоденнику, а за весь період перебування у Києві — у звіті з виробничої практики .


На захист, який відбудеться після завершення практики, кожен студент представляє:

1.Щоденник з виробничої прктики за формою № У-7.06, завірений керівником практики від виробництва.

2.Звіт з виробничої практики, завірений керівником практики від виробництва.

3. Особистий щоденник з виробничої практики.

4. Огляд літературних джерел з теми наукового дослідження.

5. Фотозвіт з виробничої практики.

6. Презентація з виробничої практики.


Завантажити бланк угоди (у форматі DOC)