Навчальна природничо-наукова практика для студентів І курсу спеціальності Географія. с. Гайдари, Зміївський район Харківської області

У січні 1890 р., одночасно з початком читання лекцій з загального землезнавства, А.М.Краснов приступив до організації екскурсій студентів околицями м. Харкова і більш віддалених районів. «Так, влітку 1890 р., — писав А.М.Краснов, — 10 студентів провели пішохідну екскурсію по Військово — Грузинському шляху з метою ознайомлення з будовою Головного Кавказського хребта, утворенням річкових долин, видами рельєфу в залежності від гірських порід і розмивання, явищами, що притаманні льодовикам, впливом грунту і клімату на рослинність і поясами останньої». Під час цієї екскурсії вперше було організовано читання лекцій «на природі», студенти робили сходження на Девдоракський льодовик, а потім спустилися до м. Тбілісі, пройшли до Західного Закавказзя і по узбережжю Чорного моря повернулися додому. У 1891 р. А.М.Краснов спочатку здійснює зі студентами екскурсію на Кавказ (який став на багато років основним районом для подорожей студентів влітку), а потім — по Харківській і Полтавській губерніях, займаючись фізико-географічними дослідженнями. Подібні екскурсії проводилися щорічно, зібрані дані увійшли до багатьох наукових публікацій. Такі «витоки» нинішніх навчальних і виробничих практик.

В наш час кафедра забезпечує проведення трьох навчальних польових практик для студентів денного та заочного відділень — загальногеографічної і топографо-геодезичної у мальовничому куточку Харківщини — на кафедральній навчально-науковій базі «Гайдари», а також міжзональної географічної. В період практики студенти поділяються на бригади, виконання ж камеральних робіт максимально індивідуальне. Під час практик студенти користуються сучасними приладами, отримують необхідні матеріали і бланки польової документації, навчаються фотографувати, в їх розпорядженні є бібліотека навчально-методичної і художньої літератури. Щодня проводиться культурно-виховна і спортивна робота; студенти приймають участь у роботах по благоустрою геобази.

Здійснюється розробка теми НДРС «Комплексне географічне дослідження і тематичне картографування району навчальних практик».

Загальногеографічна практика студентів-географів 1 курсу тривалістю три тижні складається з п’яти розділів: геологічного, грунтознавчого, гідрологічного, метеорологічного, біогеографічного. Мета практики — закріплення теоретичних знань і підготовка студентів до вивчення дисциплін 2 курсу; придбання навичок роботи з приладами у польових умовах, обробки та аналізу даних вимірювань і спостережень, ознайомлення з господарством району практики. Для кращої підготовки до загальногеографічної практики кафедра розробила навчальний посібник, який дає змістовну характеристику природи, господарства, екологічного стану та історії Зміївського району, на території якого розташована геобаза.

Польова топографо-геодезична практика проводиться для студентів-географів (тривалість два тижні) на геобазі «Гайдари», геологів і гідрогеологів (два тижні) в м. Харкові з метою систематизації, закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних при вивченні теоретичного курсу, придбання навичок виконання польових вимірювань і методики камеральної обробки їх результатів за комплексом наступних топографічних і геодезичних робіт: 1) мензульна зйомка масштабу 1 : 1 000, яка включає створення знімального обгрунтування прокладанням теодолітно-тахеометричного ходу, проведення зйомки ситуації і рельєфу, оформлення топографічного плану ділянки; 2) поздовжнє нівелювання і складання профілю траси (масштаби: горизонтальний 1:1 000, вертикальний 1:100); 3) буссольна зйомка в масштабі 1:1 000; 4) окомірна зйомка і барометричне нівелювання.

Завершується практика польовим топографічним конкурсом, переможець і призери якого відзначаються преміями.