Безперервна педагогічна практика

Педагогічні практики, являючись важливими складовими професійної підготовки студентів, дають можливість майбутнім учителям географії поглибити отримані теоретичні знання з психології, педагогіки, методики викладання географії, спеціальних дисциплін та навчитися використовувати ці знання у школі; осмислити багатогранність роботи вчителя; визначити відповідність особистісних якостей вимогам обраної спеціальності; оволодіти вміннями і навичками проведення навчальної, дослідницької та виховної роботи з учнями.

Студенти денного відділення на III — V курсах проходять безперервну педагогічну практику.

Педпрактика на III курсі (з відривом від навчання на 2-3 тижні) введена на факультеті у 1989 р. і за своїм змістом не має аналогів в інших вузах країни. Її мета — забезпечити адаптацію студентів до професійної педагогічної діяльності, доповнити і поглибити знання з методики, педагогіки, психології; навчити студентів проводити елементарні педагогічні спостереження та експерименти згідно з тематикою курсових і дипломних робіт з методики викладання географії. Під час цієї практики студенти дають перший у своєму житті урок географії.

Педпрактика на IV курсі (з відривом від навчанням на 4 тижні) проводиться з 1980 року — на 6 років раніше, ніж вона з’явилася у навчальних планах інших університетів. Основні її задачі: доповнити і поглибити теоретичні знання, навчити студентів-практикантів, що є помічниками вчителя географії і класного керівника, самостійно проводити окремі уроки (в різних класах) і виховні заходи, психолого-педагогічні спостереження й експериментальну роботу в школі.

Педпрактика на V курсі (з відривом від навчання на 8 тижнів) є традиційною для університетів. Вона має завдання навчити студентів самостійно виконувати обов’язки вчителя географії і класного керівника, проводити уроки і виховні заходи у визначеній системі, проводити наукові дослідження відповідно до тематики своїх дипломних робіт. Із 2003 року на V курсі ця педагогічна практика частково (упродовж 2-4 тижнів) проводиться безпосередньо в університеті та інших ВНЗ Харкова і має характер асистентської практики (студенти проводять окремі лекційні і лабораторні заняття).

Студенти проходять педпрактику в різний час: у вересні-жовтні (V курс), листопаді-грудні (IV курс), березні-квітні (III курс), що дозволяє їм ознайомитися з різними періодами навчального процесу в школі, а також із викладанням більшості розділів і тем шкільної географії.

Кафедра фізичної географії та картографії здійснює на факультеті загальне керівництво всіма видами педагогічних практик студентів географічного відділення (120 — 150 студентів щорічно), а її лабораторія методики надає усім практикантам консультаційну допомогу, забезпечує їх шкільними програмами, підручниками, атласами, навчально-методичною, науковою і довідковою літературою, наочними і дидактичними матеріалами з географії. Індивідуальне керівництво студентами в школах здійснюють досвідчені вчителі-методисти, в тому числі — лауреати обласних і Всеукраїнських конкурсів «Учитель року».

На кожному курсі кафедра організує до початку практики настановну, а після її закінчення — підсумкову конференції.


Перелік звітніх матеріалів з педагогічної практики студентів 3 курс

1. Звіт з педагогічної практики

2. Особистий щоденник з педагогічної практики

3. Розробка уроку географії

4. Розробка позакласного виховного заходу

5. Психолого-педагогічна характеристика класу


Перелік звітніх матеріалів з педагогічної практики студентів 4 курс

1. Звіт з педагогічної практики

2. Вдгук-характеристика на студента з навчального закладу, де проходив педагогічну практику

2. Особистий щоденник з педагогічної практики

3. Розробка уроку географії

4. Розробка позакласного виховного заходу

5. Психолого-педагогічна характеристика учня


Завантажити бланк звіту 3-го курсу у форматі PDF


Завантажити бланк звіту 4-го курсу у форматі PDF


Завантажити бланк звіту 5-го курсу у форматі PDF


Завантажити відомість на виплату грошей вчителям у форматі PDF