Викладач Наталія Вікторівна Свір
Кредити ECTS 4, 3(ГРіТ)
Програма 2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Географія рекреації та туризму», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є: вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у краєзнавства і туризму.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.