МОЛЧАНОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА — інженер лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій кафедри фізичної географії та картографії

Народилась 29 липня 1989 року в с. Амангельди, Карасуського району, Кустанайської області, Казахстан.

З 1996 р. по 1997 р. навчалась в Амангельдинській середній школі І-ІІІ ступенів. З 1997 р. по 2007 р. навчалась Новоплантонівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

З 2007 року студентка геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Навчалась на кафедрі фізичної географії та картографії. В 2012 закінчила навчання в університеті, отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра географії, викладача географії. Під час навчання в університеті брала активну участь у житті факультету, вела наукову роботу.

З 2013 року працює в лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій старшим лаборантом.

Коло наукових інтересів: фізична географія та геоекологія, проблеми забруднення водних ресурсів, дослідження стану екологічної ситуації в басейні р. Сіверський Донець в межах Харківської області.

Хобі: туристичні походи, вишивання.


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-86

робоча електронна скринька – fedka_nataxa@ukr.net


Список основних публікацій

У фахових виданнях

1. Клименко В.Г., Федь Н.С. Особливості формування хімічного складу води ріки Сіверський Донець//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник наукових праць/ В.Г. Клименко, Г.Г. Бойко, А.О. Івашина, Н.С. Федь – Харків, 2011. Вип.-13. – С.45-49

Методичні видання

2. Клименко В. Г., Федь Н.С. Гідроекологічна характеристика поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець (в межах Харківської області): Методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012.- 76 с.

Тези та матеріали доповідей

3. Федь Н.С. Екологічна оцінка водних ресурсів України//Тези доповідей щорічної наукової конференції студентів та аспірантів присвяченій пам’яті проф. Г.П. Дубинського «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи» (31 березня, 2-3 квітня 2010 р.) – Харків. – С. 46-48

4. Федь Н.С. Вплив підприємств Донецька на якість води в річці Кальміус //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Географія, геоекології, геологія: досвід наукових досліджень» – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – С. 150-151

5. Федь Н.С. Стан поверхневих вод Донецької області //Матеріали доповідей щорічної наукової конференції студентів та аспірантів присвяченій пам’яті проф. Г.П. Дубинського «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи» (6-8 квітня 2011 р.) – Харків. – С. 96-99

6. Федь Н.С. Гідрологічна характеристика річки Оскіл//Матеріали доповідей щорічної наукової конференції студентів та аспірантів присвяченій пам’яті проф. Г.П. Дубинського «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи» (5-6 квітня 2012 р.) – Харків. – С. 75-77