ЗАЛЮБОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА — доцент, кандидат географічних наук

Народилась 1 грудня 1987 року в м. Харкові.

З 1994 р. по 2005 р. навчалась в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 168.

З 2005 року студентка геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Навчалась на кафедрі географічного моніторингу та охорони природи. В 2009 році присвоєно кваліфікацію бакалавра географії. З 2009 року навчалась на кафедрі фізичної географії та картографії. В 2010 році закінчила навчання в університеті, отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра географії, викладача географії. Під час навчання в університеті брала активну участь у житті факультету, вела наукову роботу. Призер університетського конкурсу студентських наукових робіт в 2008 та 2010 роках. В 2010 році – призер ІV регіонального конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «природничі науки».

В 2009-2010 рр. працювала на посаді вчителя географії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 91 Харківської міської ради Харківської області.

2010-2013 рр. навчання в аспірантурі на кафедрі фізичної географії та картографії за спеціальністю 11.00.11 ― конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2012 року викладач кафедри фізичної географі та картографії.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Організація території об’єктів природно-заповідного фонду долини річки Оскіл засобами геоінформаційних технологій». Науковий керівник — проф. докт. техн. наук Черваньов І.Г. Спеціальність 11.00.11 ― конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Захист відбувся 21 лютого 2014 року на засіданні Спеціалізованої Вченої ради Д.64.051.04 ХНУ.

Коло наукових інтересів. Охорона природи, проектування та організація території об’єктів природно-заповідного фонду, ландшафтознавчі дослідження, екологічні проблеми Харківської області та України, розбудова екологічної мережі, геоінформаційне забезпечення функціонування природоохоронних об’єктів, рекреаційна діяльність об’єктів природно-заповідного фонду.

Хобі: туристичні походи та експедиції, дизайн поліграфічної продукції.

Науково-дослідна робота.

1. Науково-дослідна робота в Федерально-регіональному центрі аерокосмічного та наземного моніторингу об’єктів та природних ресурсів Національного дослідного університету «Бєлгородський державний університет» за програмою Російського фонду фундаментальних досліджень «Конкурс наукових проектів, що виконуються спільно з молодими вченими з країн СНД в наукових організаціях Російської Федерації в 2012 р.» (грант РФФД № 12-05-90912-мол_снг_нр за темою «Використання ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі при проектуванні об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі НПП «Дворічанський», номер державної реєстраціїї 01201275330 в Російській Федерації).

2. НДР за координаційним планом Міністерства освіти і науки України «Розробка моделі територіальної організації Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-технологій» (номер державної реєстрації 0113U002427). Відповідальний виконавець ― 2013-2014 рр.

3. НДР Фонду фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт Харківського національного університету «Проектування природоохоронних територій на теоретико-методологічних засадах геосистемної самоорганізації (на прикладі Оскільського природного коридору загальнодержавного значення)» (номер державної реєстрації 0111U006846). Відповідальний виконавець ― 2011 р.

4. НДР Фонду фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт Харківського національного університету «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» (номер державної реєстрації 0112U003023) (2010 р.).

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0003-4195-9114


Контактна інформація:

робоча електронна скринька – bodnia@ukr.net


Список основних публікацій

У фахових виданнях

1. Бодня О. В. Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку / О. В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — Вип.18. ― С. 8-11.

2. Бодня О. В. Оптимізація територіальної організації регіоналних ландшафтних парків. / О. В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. — Вип.16. — 138 с.

3. Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій / [В. А. Пересадько, О. І. Сінна, К. В. Вяткін, О. В. Бодня] // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. — Вип.15. — 120 с.

4. Методологія і досвід проектування природоохоронних територій та об’єктів екологічної мережі / [І. Г. Черваньов, С. Є. Ігнатьєв, О. В. Бодня, Н. О. Бубир] // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. Том 7. Выпуск 1-2. Специальный выпуск. — Симферополь: «Доля», 2011. — с. 103-110

5. Бодня О. В. Проектування національних природних парків за інженерним та географічним алгоритмами (на прикладі НПП «Дворічанський») / О. В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії.: збірник наукових праць. Випуск 14. — К.: Інститут передових технологій, 2011. — с.18-20

6. Ігнатьєв С. Є. Географічні та інженерні аспекти проектування природоохоронних територій. / С. Є. Ігнатьєв, Т. С. Чорногор, О. В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії.: збірник наукових праць. Випуск 10. — К.: Інститут передових технологій, 2009. — 248 с.

Публікації у вітчизняних виданнях

7. Бодня О. В. Картографування та охорона ландшафтів басейну р. Оскіл./ О.В. Бодня // Проблеми гірського ландшафтознавства: збірник наукових праць. Випуск 1. ― Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. ― С. 3-6.

8. Бодня О. В. Рельєф національного природного парку «Дворічанський» / О.В. Бодня // Національний природний парк “Дворічанський”. Літопис природи. Том 2 / за ред. М.О. Височина. ― Дворічна, 2014. ― С. 66-68

9. Пересадько В. А., Бодня О. В. Картографічне забезпечення проектування національних природних парків (на прикладі природного парку «Дворічанський») / В. А. Пересадько, О. В. Бодня // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць / Відп. за вип. А. А. Москалюк. – К.: ДНВП «Картографія», 2010. – Вип. 4.

Публікації в іноземних виданнях

10. Бодня О. В., Сенная Е. И. Функциональное зонирование национальных природних парков / О. В. Бодня, Е. И. Сенная //Актуальные проблемы ландшафтного планирования: материалы Всеросийской научно-практической конференции / ред. коллегия: К. Н. Дьяконов, Т. И. Харитонова, Н. С. Касимов и др. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — с. 119-123.

Методичні видання

11. Пересадько В. А., Бодня О. В. Географічне моделювання національних природних парків / В. А. Пересадько, О. В. Бодня. Методичні вказівки. — Харків, 2010. — 28 с.

12. Охорона природи Куп’янського району (Приклад Оскільського природного коридору та РЛП «Пристінські плавні») / [С. Ігнатьєв, Т. Чорногор, О. Юрьева, О. Бодня]. — Харків: ТОВ«ТНЦ», 2008. — 200 с. — (Серія «Територіальний менеджмент»).

13. Бодня О. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Основи екології» / укладач: О. В. Бодня. – Харків, 2014. – 40 с.