Офіційний сайт – http://eastgeo.com.ua/


Положення
про філіал кафедри фізичної географії та картографії
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у
Східному державному підприємстві геодезії, картографії,
кадастру та геоінформатики
ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”

1.         Загальні положення
1.1. Філіал кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна організується на території Східного державного підприємства геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики ДП “СХІДГЕОІНФОРМ” з метою поліпшення якості навчального процесу, розширення можливостей використання потенціалу ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”, використання його сучасної матеріально-технічної бази для більш ефективної і якісної підготовки фахівців, а також для більш активного залучення студентів кафедри до науково-дослідної роботи, їхньої адаптації до науково-виробничої діяльності.
1.2. Філіал кафедри організується спільним наказом ректора університету та директора ДП “СХІДГЕОІНФОРМ” на підставі рішення Вченої ради геолого-географічного факультету.
1.3. Філіал кафедри розташовується на території відділу міських геодезичних зйомок ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”, використовуючи у своїй роботі матеріально-технічну та експериментальну бази цього відділу.
1.4. Керівництво філіалом кафедри доручається одному з провідних співробітників
ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”, на базі якого створено філіал, який працює в університеті на умовах штатного сумісництва, за поданням завідувача кафедри і узгодженням з керівництвом ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”.
1.5. Робота з керівництва філіалом кафедри зараховується в індивідуальному плані викладача-сумісника як організаційно-методична робота.
2.         Основні напрямки діяльності філіалу кафедри
2.1. Філіал кафедри бере участь в організації і проведенні: навчальних занять з дисциплін “АЗКС і дистанційні методи моніторингових і кадастрових досліджень земель” і “Земельно-кадастрові геодезичні роботи”; виробничої практики студентів; навчальних та науково-дослідних робіт.
2.2. Філіал кафедри бере участь у розробці питань, що визначають зміст та методичне забезпечення навчального процесу, в здійсненні виховної роботи зі студентами, ефективному використання експериментальної бази відділу при проведенні геодезичних науково-дослідних робіт, пов’язаних із тематикою відділу.
2.3. Філіал кафедри надає допомогу у профорієнтаційній роботі випускників.
2.4. На базі філіалу кафедри можуть виконуватись спільні науково-дослідні роботи співробітниками ХНУ та ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”.
3.        Кадрове забезпечення філіалу кафедри
3.1. До роботи на філіалі кафедри залучаються як штатні викладачі та співробітники кафедри фізичної географії та картографії, так і провідні спеціалісти ДП “СХІДГЕОІНФОРМ”, що працюють за сумісництвом.
4.        Обов’язки філіалу кафедри
4.1. Філіал кафедри створює умови для виконання студентами програм відповідних практик та науково-дослідних робіт.
4.2. Забезпечує студентам безпечні умови праці на робочих місцях. Проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
4.3. Надає студентам, науковцям та викладачам кафедри можливість користуватися бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання дипломних та науково-дослідних робіт.
5.        Звітність філіалу кафедри
5.1. Філіал кафедри один раз на рік надає інформацію кафедрі фізичної географії та картографії ХНУ щодо видів роботи, які виконувались на базі філіалу кафедри.