Кафедра фізичної географії та картографії рада запросити випускників на навчання для здобуття якісної географічної освіти в Каразінському університеті!
У 2018 р. абітурієнтам надається можливість вибору між декількома актуальними і перспективними професіями географічного напряму, а саме – відкрито набір:
• спеціальність «Географія», освітня програма «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»;
• спеціальність «Географія», освітня програма «Картографія, геоінформатика і кадастр»;
• спеціальність «Географія», освітня програма «Географія рекреації та туризму»;
• спеціальність «Середня освіта. Географія», освітня програма «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота».

Під час навчання на кафедрі фізичної географії та картографії Вас чекають:
— поєднання класичних та інноваційних підходів у навчальному процесі;
— можливість освоїти професійні навички використання спеціалізованого програмного забезпечення та сучасного обладнання;
— захоплюючі виїзні практики, можливість участі в науково-навчальних експедиціях та здійснення науково-дослідної роботи вже з перших курсів навчання;
— цікаві наукові та культурні заходи;
— дружня атмосфера.
Прийом документів – до 26 липня. Умови вступу, деталі щодо переліку необхідних документів та сертифікатів ЗНО – можна знайти тут http://start.karazin.ua/.
Запрошуємо!

Запрошуємо на навчання в магістратурі!
Кафедра фізичної географії та картографії запрошує випускників-бакалаврів на навчання в магістратурі, зокрема відкрито набір за спеціальностями:
— «Географія», а саме – за освітніми програмами
«Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування»;
«Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі»;
«Кібергеографія»;
«Географія рекреації та туризму»;
— «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» — за освітньою програмою
«Географія, Людина і природа та туристська робота»

Навчальний процес у магістратурі кафедри фізичної географії та картографії орієнтований на:
— Поєднання глибоких теоретичних знань з високим рівнем сучасної практичної підготовки, що забезпечується постійними контактами із представниками виробництва і бізнесу;
— Підвищення навичок науково-дослідницької роботи, впровадження результатів наукових досліджень магістрантів у практику;
— Формування сучасних конкурентноспроможних фахівців-географів – висококваліфікованих спеціалістів за галузями освітніх програм.
Умови вступу http://start.karazin.ua/.
Чекаємо!