«Географія» — географи широкого профілю з вискоим рівнем картографо-геодезичних вмінь. Фахово-орієнтованими спецкурсами є: «Педагогічні технології вищої школи», «Організація наукової роботи з географії», «Науково-дослідницький практикум з географії», «Історія географії України», «Управління науковими проектами» та ін.

«Географічне краєзнавство і туризм» — організатори дитячого та юнацького туризму і краєзнавства, керівники гуртків у шкільних та позашкільних закладах, співробітники туристичних фірм. Фахово-орієнтованими спецкурсами є: «Картографічний метод у географії рекреації і туризму», «ГІС-аналіз в туризмі і рекреації», «Географія міжнародного туризму», «Географія національного туризму», «Музеє- та екскурсознавство», «Природна та історико-культурна спадщина»,»Спортивно-оздоровчий туризм», «Організація туристичної діяльності» та ін. Практичну підготовку студенти проходять на філіалі кафедри — Обласній станції юних туристів.

«Конструктивна географія і раціональне використання ресурсів» — геоекологи, фахівці у географічних, природоохоронних, екологічних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах. Фахово-орієнтованими спецкурсами є: «Глобальні проблеми сучасності», «Фундаментальні проблеми землезнавства», «Прикладана ландшафтна екологія», «Оптимізація природного середовища», «Екологія людини», «Геоекологічна експертиза територій» та ін. Практичну підготовку студенти проходять в державних підприємствах і науково-дослідних інститутах екологічного і природоохоронного профілів, Національних природних парках «Слобожанський» та «Дворічанський».

«Гідрометеорологія» — гідрологи, метеорологи, фахівці у географічних, гідрометеорологічних, природоохоронних, екологічних установах і підприємствах, науково-дослідних інститутах. Фахово-орієнтованими спецкурсами є: «Прикладна кліматологія» , «Гідрологія України», «Клімат України» та ін. Практична підготовка здійснюється на філіалі кафедри, в Харківському центрі з гідрометеорології.

«Картографія, ГІС та ДЗЗ» — картографи, топографи, фахівці у державних і приватних установах і підприємствах. Фахово-орієнтованими спецкурсами є: «Основи ГІС-аналіза», «Теоретична картографія», «Тематичне картографування», «Картографічний дизайн» та ін. Практична підготовка здійснюється на філіалі кафедри, в Східному державному підприємству геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики ДП «СХІДГЕОІНФОРМ» та в Обласному управлінні з контролю за використанням земельних ресурсів у Харківській області.

«Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» — фахівці з кадастру і моніторингу земель у науково-дослідних установах, місцевих органах влади, управліннях земельних ресурсів. Фахово-орієнтованими спецкурсами є: «Кадастр і моніторинг земель», «Раціональне використання і охорона земельних ресурсів», «Раціональне землекористування» та ін. Практична підготовка здійснюється в Східному державному підприємстві геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики ДП «СХІДГЕОІНФОРМ» і в Обласному управлінні з контролю за використанням земельних ресурсів у Харківській області.

Згідно з отриманою фаховою підготовкою випускники кафедри фізичної географії та картографії працюють викладачами у середніх і вищих навчальних закладах, науковими співробітниками і провідними фахівцями в освітніх і науково-дослідних установах, державних і приватних підприємствах.


Куратор: кафедра фізичної географії та картографії physgeo@karazin.ua

Контактна особа: завідувач кафедри, професор Голіков Артур Павлович peresadko@mail.ru