ВОЛКОВАЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА — аспірант

У 2008 році вступила до Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна на геолого-географічний факультет (денна форма навчання, спеціальність – географічний моніторинг і охорона природи). З 2010 року студентка кафедри фізичної географії та картографії.

В 2010 році стала призером факультетського конкурсу студентських наукових робіт.

З травня по вересень 2010 р. брала участь у програмі стажувань компанії TEZ TOUR, Кемер, Туреччина.

Учасник Програми «Навчальних візитів до Польщі» (м. Варшава, Краків, Катовіце; травень 2011 р.).

В 2012 році отримала перше місце в факультетському конкурсі студентських наукових робіт. Переможець ІІ (підсумкового) туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі наук «географія» (м. Чернівці).
Брала участь у Міжнародних студентських конференціях «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи», м. Харків, 2010, 2011, 2012, 2013 р.; «ІХ Всеукраїнські наукові Таліївські читання», м. Харків, 2013 р.

У 2012 році отримала диплом бакалавра з відзнакою (тема кваліфікаційної роботи «Моделювання розвитку вітроенергетики засобами ГІС»). У 2013 році закінчила навчання у магістратурі з дипломом з відзнакою. Була нагороджена грамотами за наукові здобутки, активну участь у студентському житті та відмінне навчання.

У 2013 році посіла третє місце в конкурсі стендових докладів ГІС-Форуму «Освіта. Наука. Виробництво» — 2013. Цього ж року за результатами конкурсного відбору стала стипендіатом програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, зайнявши 22 місце у загальному рейтингу робіт з усіх напрямків (1 місце за напрямком «Географія»). Приймала участь в організації ГІС-Форуму «Освіта. Наука. Виробництво» — 2013.

З 15 листопада 2013 р. – аспірантка денного відділення кафедри фізичної географії та картографії, спеціальність 11.00.12 – «географічна картографія».


Контактна інформація:

робоча електронна скринька – o.volkovaya@physgeo.com


Список основних публікацій

1. Волковая О. О. Дослідження фонового шуму території для потреб вітроенергетики / О. О. Волковая, О.С. Третьяков // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матер. щорічн. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяч. пам’яті проф. Г.П. Дубинського, Харків, 5-6 квітн. 2013 р. – Х., 2013. – Вип. 6. – С. 120-122.

2. Волковая О. О. Застосування ГІС при підготовці матеріалів стратегії розвитку вітроенергетики районного масштабу / О. О. Волковая, О.С. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Х., 2013. – Випуск 17. (передано до друку)

3. Волковая О. О. Моделювання просторового розподілу фонового шуму для потреб вітроенергетики / О. О. Волковая, О.С. Третьяков // Охорона довкілля: матер. ІХ Всеукр. наук. Таліївських читань, Харків, 19-29 квітн. 2013 р. – Х., 2013. – С. 39-41.

4. Волковая О. О. Моніторинг локальних змін території природоохоронного об’єкту за супутниковими знімками / О. О. Волковая, О. С. Третьяков, І. Г. Черваньов // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: тези доп. щорічн. міжнар. студ. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. Г.П. Дубинського, Х., 31 берез., 1-2 квітн. 2010 р. – Х., 2010. – Вип. 3. – С. 12-13.

5. Волковая О. О. Питання просторового моделювання шумового забруднення від ВЕС / О. О. Волковая, О. С. Третьяков, І. Г. Черваньов // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матер. щорічн. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяч. пам’яті проф.. Г.П. Дубинського, Х., 6-8 квітн. 2011 р. – Х., 2011. – Вип. 4. – С. 16-17.

6. Волковая О. О. Територіальний розподіл вітроенергетичного потенціалу: вплив географічних чинників / О. О. Волковая, О.С. Третьяков // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матер. щорічн. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяч. пам’яті проф. Г.П. Дубинського, Х., 5-6 квітн. 2012 р. – Х., 2012. – Вип. 5. – С. 13-14.