ГОЛІКОВ АРТУР ПАВЛОВИЧ — завідувач кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України

Народився 8 грудня 1937 у місті Брянськ.

Закінчив Харківський університет у 1961 р., де й працює від 1966 року: на посаді завідуючого кафедрою економічної географії (1973–98), кафедрою міжнародних економічних відносин, країнознавства і туризму, водночас заступником директора з наукової роботи НДІ регіональної політики при Харківському університеті.

Отримав ступінь доктора географічних наук у 1984 році, звання професора — у 1985-му.

Наукові дослідження охоплюють: математичні методи в просторовому аналізі соціально-економічних явищ; територіальну організацію продуктивних сил і міжнародних торгівельно-економічних відносин. Один з авторів сучасної схеми економічного районування України.


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-60

робоча електронна скринька – Golikovartur@ukr.net


Список основних публікацій

1. Голіков А.П. Харківська область, регіональний розвиток: стан і перспективи: монографія/А.П. Голіков, Н.А. Казакова, М.В. Шуба/за ред.В.С.Бакірова– Х.:ХНУ, 2012–224 с.

2. Голіков А.П. Особливості визначення конкуретних переваг регіонів укрвїнсько-російського порубіжжя. Сб. Международное приграничное сотрудничество/ А.П.Голиков, Е.В.Ханова.– КОНСТАНТА, Белгород-Харьков, 2012.